Skip to main content
 

Høyre vil utsette nye regler innleie av arbeidskraft

29. mars 2023

Lørdag 1. april strammes det inn på reglene for innleie av arbeidskraft, slik Stortinget har vedtatt. ESA stiller spørsmålstegn ved de nye reglene, og to medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget møttes til debatt i Dagsnytt 18.

Anna Molberg (H): – Innleiereglene må settes på vent til man vet om de strider med EØS-reglene.
Trine Lise Sundnes (Ap): – Ingen grunn til å kneble Stortinget på den måten Molberg tar til orde for.

Det blir strengere reglere for når man kan leie inn folk fra bemanningsbyråer, og det blir totalforbud mot innleie av arbeidskraft i byggebransjen i Oslo-området. Men endringene er ikke godkjent i EØS-systemet, og overvåkingsorganet ESA har sendt brev til regjeringen med en rekke detaljerte spørsmål. Det kan ende opp med en rettsavgjørelse i EFTA-domstolen, skriver Klassekampen.

Nå krever dere at det settes på hold, Anna Molberg, du sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. Hvorfor gjør dere det?

– Dette skulle aldri vært vedtatt. Innleiereglene skaper bare trøbbel for bedrifter og næringsliv som trenger arbeidskraft, og oppsigelsene kommer nå på løpende bånd i bemanningsbransjen. Høyre har advart at innleiereglene kan være i strid med EØS-reglene, og nå ser vi at ESA stiller høyst relevante spørsmål til regjeringen om hvorfor man gjør det og om det er lovlig. Høyre mener at man av hensyn til de berørte i det minste må sette reglene på vent til man vet om det er lovlig eller ikke.

Trine Lise Sundnes (Ap), sitter den samme komiteen.

Hvorfor kjøre på med noe som potensielt kan bli stanset?

– Vi har svært lave skuldre til at ESA vil se nærmere på hvordan vi ivaretar EØS-forpliktelsene i forhold til de nye innleiereglene. Regjeringen har gjort en grundig vurdering knyttet til regelverket, og mener det ligger innafor det som vi har anedening til. Det er ingen grunn til å kneble Stortinget på den måten Molberg tar til orde for, sier Sundnes.

Nyhet