Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 03.02.22

Ny rapport: Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie er lovlig

En rapport fra Proba Samfunnsanalyse viser at få offentlige byggherrer kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket. Et unntak er Statsbygg, som gjennomførte egne kontroller på sine prosjekter og fant at bare halvparten av entreprenørene kunne dokumentere at innleien var lovlig.

proba samfunnsanalyse rapport 2022 02Proba Samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i perioden oktober-desember 2021 kartlagt hvordan offentlige byggherrer følger opp bruken av innleie fra bemanningsforetak på sine prosjekter. Rapporten viser at de fleste offentlige byggherrer stiller seriøsitetskrav i kontraktene, men kun en mindre andel stiller spesifikke krav knyttet til bruken av innleie fra bemanningsforetak. Vanligvis kontrollerer ikke byggherrene om deres entreprenører benytter innleie på en måte som ligger innenfor regelverket. Rapporten tyder på at prosjektledere hos byggherrene har lite oppmerksomhet rettet mot dette.

Les hele saken: Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie er lovlig (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 03.02.22)


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie