Fafo Østforum

Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar om inn- og utleie av arbeidskraft

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert. Nedenfor er lenker til presentasjon på seminaret, nytt notat og opptak av sendingen.

Notatlansering med panelsamtaler om innleie i bygg og industri

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles. På lanseringsseminaret presenterte Fafo-forsker Kristine Nergaard oppdaterte tall for omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft. Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Organisasjonene som har initiert undersøkelsen var invitert til å kommentere tallene.

Byggebransjen og deler av industrien skiller seg ut ved å bruke mye innleid arbeidskraft. Vi hadde derfor invitert arbeidsgiver- og arbeidstakersiden fra disse bransjene til å diskutere hva som kjennetegner situasjonen deres bransjer.

Se opptak av seminaret på Fafo-tv.

10354Det nye Fafo-notatet Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og datakilder er forfattet av Kristine Nergaard.  Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.


Prosjektet er utført på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

 


Relaterte seminarer

Storrengjøring i arbeidslivet

Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie