Skip to main content

Seminarnyheter

8. oktober: Anskaffelseskonferansen 2024

Anskaffelseskonferansen 2024


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til konferanse i Oslo. Gjennomgangstemaet for Anskaffelseskonferansen 2024 er grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

26. september: KOFA-konferansen 2024 i Bergen

KOFA-konferansen 2024


Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) inviterer til «høstens anskaffelsesrettslige høydepunkt», KOFA-konferansen 2024, som foregår i Bergen.

14. juni, webinar i regi av HK-dir: To nye land i godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

To nye land i godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring


Fra 1. juni 2024 kan søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island nå søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Dermed kan søkere fra totalt sju land søke om godkjenning i 24 norske lærefag.

Opptak fra 6. juni, Fafo-webinar: How to improve cross-border inspections of posted work

På webinarnettsiden kan du se sendingen og laste ned presentasjonene


Utsendte arbeidere flytter ofte fra land til land, mens arbeidstilsynets ansvar er begrenset til landegrensene. Behovet for transnasjonalt samarbeid er klart, men det byr på komplekse utfordringer. På dette webinaret får dere innsikt i samarbeidet mellom arbeidstilsynene i Litauen og Norge. Webinaret ble holdt på engelsk. 

11. juni, Fafokonferansen 2024: Når usikkerhet truer

Program og påmeldingslenke


På årets Fafokonferanse blir det presentert ny forskning, vi inviterer til debatter om store samfunnsutfordringer, og vi markerer at det er 20 år siden EUs østutvidelse. Fafo Østforum har fulgt utviklingen helt fra 2004. Hva har EU-utvidelsen gjort med det norske arbeidsmarkedet? Det får du vite i Oslo Kongressenter 11. juni!

Siste frist for påmelding: 5. juni. Nedenfor er lenke til påmelding og konferanseprogram.

Fafokonferansen 2024 – Early Bird ved påmelding innen 25. mai!

Program og påmeldingslenke


Usikkerhet er tema for årets Fafokonferanse. På konferansen blir det presentert ny forskning, vi inviterer til debatter om store samfunnsutfordringer, og vi markerer at det er 20 år siden EUs østutvidelse. Fafo Østforum har fulgt utviklingen helt fra 2004. Hva har EU-utvidelsen gjort med det norske arbeidsmarkedet? 

Det får du vite i Oslo Kongressenter 11. juni!

30. mai, NHOs anskaffelseskonferanse

NHOs anskaffelseskonferanse: Fersk lovutredning og fersk «anskaffelsesminister»


Den ferske «anskaffelsesministeren», næringsminister Cecilie Myrseth og delutredning nr. 2 fra Anskaffelsesutvalget er kanskje de største attraksjonene når NHO gjennomfører sin årlige anskaffelseskonferanse 30. mai.

5. juni, Anbud365-dagen 2024

Program og påmeldings til Andbud365-dagen 2024


I år har DFØ gjennomført sin store anskaffelsesundersøkelse, som gjøres annethvert år. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres, og en oversikt over virksomhetenes kapasitet til å benytte kompetanse innenfor anskaffelsesfaget. På Anbud365-dagen får du de ferske resultatene.

Opptak av 11. april, Fafo-webinar: Third country posted workers flying under the radar

Se opptak av sendingen og last ned presentasjonene


En av de mest sårbare gruppene av arbeidstakere innenfor EU/EØS består av arbeidstakere fra land utenfor EU, som er utsendt fra et EU-medlemsland til et annet. Posting fra tredjeland er et stadig mer utbredt fenomen, men problemet ser ut til å unngå oppmerksomhet i mange land. På dette webinaret presenterte vi funn og innhente innsikt fra Arbeidstilsynet og European Labor Authority (ELA). Webinaret ble holdt på engelsk.

25. april: Seminar om arbeidslivskriminalitet i Agder

Snakker om arbeidslivskriminalitet i Agder


I forbindelse med sitt årsmøte, inviterer Fair Play Agder til seminar om arbeidslivskriminalitet. Seminaret holdes i Grimstad torsdag 25. april, og er åpent for alle som ønsker å delta.

28. februar, Fair Play Bygg Oslo og omegn årskonferanse 2024

Program og lenke til strømming


Arbeidslivskriminalitet i byggenæringa er temaet, og Fair Play Bygg Oslo og omegn skal presentere rapporter om akrim i 2023 og vise fram utvalgte saker. De vil også se på veien videre i a-krimarbeidet og hva som blir viktige saker å jobbe med i 2024.

14. mars, Anskaffelsesdag i Bergen: Kunnskapsdeling på tvers av offentlig og privat sektor

Anskaffelsesdag i Bergen: Kunnskapsdeling på tvers av offentlig og privat sektor


Skjerpede klima- og miljøkrav, første delutredning til helt nytt anskaffelsesregelverk for det offentlige har vært på høring, delutredning nr. 2 kommer i mai. Dette er eksempler på at anskaffelser i offentlig er et fagfelt i stadig endring – på samme måte som i privat sektor. På Vestlandets største anskaffelseskonferanse, Anskaffelsesdagen i Bergen, 14. mars er det nettopp kunnskapsdeling på tvers som det inviteres til.