Skip to main content

Seminarnyheter

25. april, Fair Play Agder: Seminar om a-krim

Fair Play Agder inviterer til seminar om arbeidslivskriminalitet


Den snart to år gamle foreningen Fair Play Agder inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar og årsmøte i Fair Play Agder den 25. april på Hotel Norge i Lillesand.

1. mars, Fair Play Byggs årskonferanse 2023: Nye tiltak i a-krim-arbeidet

Program og påmelding


På konferansen lanseres Fair Play Bygg Oslo og omegns årsrapport og gjennomgang av erfaringene fra 2022. Det blir også innlegg om lønnstyveri, om økokrims arbeid med a-krim i bygg & anlegg, og samtale om neste steg i a-krimarbeidet.

25. mai, NHO: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding


Overskriften på NHOs anskaffelseskonferanse i år er «Offentlige anskaffelser i urolige tider». Stikkordene for konferansen er miljøkrav, handlingsrom, håndhevelse, sikkerhet, beredskap og immaterielle rettigheter.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. februar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Seminarnettside 7. februar


Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?


Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret ble det presentert funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og partene i arbeidslivet var invitert til en diskusjon om fagenes framtid.

Fafo Østforum, 12.12.22
14. desember, BNL-webinar: Hvordan kan bedriften løse sitt arbeidskraftsbehov i lys av de nye innleiebegrensningene?

14. desember, BNL-webinar: Hvordan kan bedriften løse sitt arbeidskraftsbehov i lys av de nye innleiebegrensningene?


BNL inviterer til digitalt frokostmøte: Fast eller midlertidig ansettelser; hvilke tilknytningsformer finnes, og hvilken betydning har de ulike formene for bedriftene?

BNL, 12.12.22
15. desember, PRIO-seminar: Integrering av arbeidsinnvandrere i Norge: Er det behov for en ny politikk?

15. desember, PRIO-seminar: Integrering av arbeidsinnvandrere i Norge: Er det behov for en ny politikk?


PRIO inviterer til seminar om den ferske NOU-en om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrere. De har invitert utvalgsleder Arnfinn Midtbøen til å fortelle om innholdet i NOU-en, forskningsgrunnlaget, og utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

PRIO
8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser

8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser


Formålet med FoU-dagen er å vise frem hva akademia gjør innenfor forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser. FoU-dagen er i regi av Anskaffelsesakademiet med NTNU som årets arrangør.

Anbud365, 02.12.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?


På dette seminaret deltok representanter fra Stortingets arbeids- og sosialkomite og fra partene i arbeidslivet. Utgangspunktet for innlegg og debatt er to framlagte handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Seminarprogram, videovindu, presentasjoner, samt lenker til relevante nyhetssaker og publikasjoner finner du på seminarnettsiden.

Fafo Østforum, 28.11.22
29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?

29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?


DFØ anbefaler i sin nye veileder at oppdragsgiverne evaluerer tilbudene på bakgrunn av en modell som prissetter kvalitet, i stedet for de mer tradisjonelle modellene der pris blir omgjort til poeng. Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser? På dette frokostseminaret gjennomgås aktuelle evalueringsmodeller.

Anbud365, 24.11.22
15. november: LOs luftfartskonferanse 2022

15. november: LOs luftfartskonferanse 2022


Kan man overleve med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten? Er det mulig å bli enige om felles regler for lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel kostpenger og allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge? Dette er spørsmål som vil bli belyst og debattert på LOs luftfartskonferanse.

LO
16. november, BNL-webinar. Innleie: Hva må du vite?

16. november, BNL-webinar. Innleie: Hva må du vite?


BNLs advokat Iselin Bauer Seeberg gir deg en oppfriskning i dagens regler om innleie fra bemanningsforetak og en oversikt over innstramningene som er foreslått. 

BNL