Skip to main content

Seminarnyheter

21. juni: NHO-webinar om nytt lovforslag om innleie

21. juni: NHO-webinar om nytt lovforslag om innleie


19. januar i år kom regjeringens høringsnotat med forslag til omfattende innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Hva skjer fremover nå? Hva er hovedinnholdet i proposisjonen? NHO inviterer til webinar tirsdag 21. juni kl 08.30-09.30. Påmeldingsfrist 20. juni.

BNL, 20.06.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?


På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Fafo Østforum

16. juni Anbud365-dagen


Eksperter på offentlige anskaffelser fra fire av landets ledende advokatfirmaer tar for seg sentrale problemstillinger og gir praktiske tips og råd. Anbud365-dagen 16. juni i år er hhybrid, dvs. du kan delta både fysisk og digitalt.

Anbud365, 25.04.22
Opptak fra 22. mars, konferanse: EØS-rettens betydning for norsk forvaltning

Opptak fra 22. mars, konferanse: EØS-rettens betydning for norsk forvaltning


Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har etablert et samarbeid om kunnskaps- og kompetansebygging på EØS-rett. I samarbeid med Partnerforum, arrangerte de tre departementene en kick-off-konferanse om EØS-rett 22. mars.

UiO, 31.03.22
31. mars, LO frokostmøte: Regelverket for innleie i arbeidslivet skjerpes

31. mars, LO frokostmøte: Regelverket for innleie i arbeidslivet skjerpes


Hvorfor skaper de foreslåtte innskjerpingene av innleieregelverket så sterke reaksjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden? Er det nødvendig opprydning eller rasering av et velfungerende arbeidsliv? Til debatt om dette møtes Marte Mjøs Persen, arbeids-og inkluderingsminister, Nina Melsom, direktør arbeidsliv og politikk i NHO, Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i BNL, Trude Tinnlund, LO-sekretær og Steinar Krogstad, nestleder Fellesforbundet.

LO, 29.03.22
6. april, Anbud365-webinar: Anskaffelser i krisetider

6. april, Anbud365-webinar: Anskaffelser i krisetider


Temaet for dette gratis-webinaret er offentlige anskaffelser i krisetider. Advokatene Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust fra Advokatfirmaet Grette AS tar for seg en rekke usikre forutsetninger – og hvordan de best bør håndteres.

Anbud365, 28.03.22
13. januar kl. 09.15: Startskudd for arbeidet med en Norges-modell for et seriøst arbeidsliv

13. januar kl. 09.15: Startskudd for arbeidet med en Norges-modell for et seriøst arbeidsliv


Næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna inviterer til en direktesending som markerer startskuddet for arbeidet med en ny Norges-modell for offentlige anskaffelser og et seriøst arbeidsliv.

Regjeringen, 11.01.22
1. desember, opptak fra frokostmøte: Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?

1. desember, opptak fra frokostmøte: Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?


Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at inngåtte avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett?

Civita, 01.12.21
Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum, 25.11.21
30. november, Anbud365-seminar: Dypdykk i typiske tilfeller av ulovlige direkteanskaffelser

30. november, Anbud365-seminar: Dypdykk i typiske tilfeller av ulovlige direkteanskaffelser


«Bare» et regelbrudd – eller en ulovlig direkte anskaffelse? Anbud365 og Wikborg Rein Advokfirma inviterer til gratis seminar. Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen vil gjennomgå typetilfeller av ulovlige direkteanskaffelser og betydningen dette har for det videre kontraktsforløpet. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Anbud365, 17.11.21
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?


I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

Fafo Østforum
23. november, Anskaffelseskonferansen 2021

23. november, Anskaffelseskonferansen 2021


Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2021. Prisen skal gå til virksomheter som har lykkes med å samarbeide om et smart innkjøp. Nominasjonsfristen er 18. oktober. Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen 23. november.

Anbud365, 08.10.21