Seminarnyheter

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum, 25.11.21
30. november, Anbud365-seminar: Dypdykk i typiske tilfeller av ulovlige direkteanskaffelser

30. november, Anbud365-seminar: Dypdykk i typiske tilfeller av ulovlige direkteanskaffelser


«Bare» et regelbrudd – eller en ulovlig direkte anskaffelse? Anbud365 og Wikborg Rein Advokfirma inviterer til gratis seminar. Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen vil gjennomgå typetilfeller av ulovlige direkteanskaffelser og betydningen dette har for det videre kontraktsforløpet. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Anbud365, 17.11.21
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?


I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

Fafo Østforum
23. november, Anskaffelseskonferansen 2021

23. november, Anskaffelseskonferansen 2021


Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2021. Prisen skal gå til virksomheter som har lykkes med å samarbeide om et smart innkjøp. Nominasjonsfristen er 18. oktober. Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen 23. november.

Anbud365, 08.10.21
Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar om inn- og utleie av arbeidskraft

Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar om inn- og utleie av arbeidskraft


Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert. Nedenfor er lenker til presentasjon på seminaret, nytt notat og opptak av sendingen.

Fafo Østforum
21. oktober, seminar om EMDs avgjørelse i Holship-saken

21. oktober, seminar om EMDs avgjørelse i Holship-saken


Senter for europarett, Arbeidsrettsgruppen og Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo inviterer til et halvdagsseminar om avgjørelsen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Holship fra juni 2021.

Tid og sted: 21. okt. 2021 09:00–13:00, Kjerka, Domus Media

Senter for Europarett
28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport

28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport


Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

Det fikk du svar på da Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterter til seminar. Nedenfor finner du lenker til opptak fra sendingen, forskernes presentasjoner og den nye rapporten.

Fafo Østforum
9. september, Europarettslunsj: Norges håndtering av koronapandemien og de fire friheter

9. september, Europarettslunsj: Norges håndtering av koronapandemien og de fire friheter


Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Senter for europarett, skal presentere sin analyse av de norske smitteverntiltakene opp mot de fire frihetene i EØS-avtalen, samt Schengenregelverket. Stikkord er karanteneordninger og karantenehotell, innreiseforbud for EØS-borger.

Senter for europarett, 03.09.21
19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka

19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka


Anne Mette Ødegård, seniorforsker ved Fafo, er en av innlederne hos Caritas under Arendalsuka. «Utenlandsk arbeidskraft – hva trenger vi og hvem er vi» er tittelen på arrangementet torsdag 19. august kl. 15.15. Alle arrangementer under Arendalsuka strømmes.

Fafo Østforum
17. august: EBA-seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet

17. august: EBA-seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet


Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) tar opp tematikken rundt kontraktsstørrelser i anleggsmarkedet, og har invitert en rekke politikere og anleggstopper for å diskutere saken. Seminaret er en del av Arendalsuka og fellessatsingen Bygg Arena Arendal. Seminaret strømmes på bygg.no, tirsdag 17. august kl. 15.45.

bygg.no, 11.08.21
18. september: NHO i Arendal: Kan Norge fungere med bare faste ansatte?

18. september: NHO i Arendal: Kan Norge fungere med bare faste ansatte?


Faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig har bedriftene også behov for midlertidig arbeidskraft. Del 1 av NHOs seminar på Arendalsuka har tittelen «Hva er midlertidig ansettelser, innleie og hvorfor trenger vi utenlandsk arbeidskraft?». Seminaret strømmes via MyOnvent onsdag 18/8 2021 fra kl. 12.30

NHO
3. juni, webinar: Trygdeskandalen og EFTA-domstolens rådgivende uttalelse

3. juni, webinar: Trygdeskandalen og EFTA-domstolens rådgivende uttalelse


EFTA-domstolen avsa 5. mai sin rådgivende uttalelse i den såkalte "NAV-saken".  Senter for Europarett arrangerer Europarettslunsj 3. juni, kl. 12–13. Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon om EFTA-domstolens avgjørelse.

Senter for Europarett, 01.06.21

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie