Seminarnyheter

28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport

28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport


Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

Det fikk du svar på da Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterter til seminar. Nedenfor finner du lenker til opptak fra sendingen, forskernes presentasjoner og den nye rapporten.

Fafo Østforum
9. september, Europarettslunsj: Norges håndtering av koronapandemien og de fire friheter

9. september, Europarettslunsj: Norges håndtering av koronapandemien og de fire friheter


Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Senter for europarett, skal presentere sin analyse av de norske smitteverntiltakene opp mot de fire frihetene i EØS-avtalen, samt Schengenregelverket. Stikkord er karanteneordninger og karantenehotell, innreiseforbud for EØS-borger.

Senter for europarett, 03.09.21
19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka

19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka


Anne Mette Ødegård, seniorforsker ved Fafo, er en av innlederne hos Caritas under Arendalsuka. «Utenlandsk arbeidskraft – hva trenger vi og hvem er vi» er tittelen på arrangementet torsdag 19. august kl. 15.15. Alle arrangementer under Arendalsuka strømmes.

Fafo Østforum
17. august: EBA-seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet

17. august: EBA-seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet


Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) tar opp tematikken rundt kontraktsstørrelser i anleggsmarkedet, og har invitert en rekke politikere og anleggstopper for å diskutere saken. Seminaret er en del av Arendalsuka og fellessatsingen Bygg Arena Arendal. Seminaret strømmes på bygg.no, tirsdag 17. august kl. 15.45.

bygg.no, 11.08.21
18. september: NHO i Arendal: Kan Norge fungere med bare faste ansatte?

18. september: NHO i Arendal: Kan Norge fungere med bare faste ansatte?


Faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig har bedriftene også behov for midlertidig arbeidskraft. Del 1 av NHOs seminar på Arendalsuka har tittelen «Hva er midlertidig ansettelser, innleie og hvorfor trenger vi utenlandsk arbeidskraft?». Seminaret strømmes via MyOnvent onsdag 18/8 2021 fra kl. 12.30

NHO
3. juni, webinar: Trygdeskandalen og EFTA-domstolens rådgivende uttalelse

3. juni, webinar: Trygdeskandalen og EFTA-domstolens rådgivende uttalelse


EFTA-domstolen avsa 5. mai sin rådgivende uttalelse i den såkalte "NAV-saken".  Senter for Europarett arrangerer Europarettslunsj 3. juni, kl. 12–13. Professor Hans Petter Graver innleder til diskusjon om EFTA-domstolens avgjørelse.

Senter for Europarett, 01.06.21
Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid


Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa dras hit av gode lønninger, viser Fafo-undersøkelse. Et flertall av dem som bosetter seg her, slik som Eglė (bildet) og Mindaugas, ønsker å bli. De brøt opp fra Litauen med tre barn og to katter.

FriFagbevegelse, 11.05.21
Opptak fra 11. mai: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Opptak fra 11. mai: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge


For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

Fafo Østforum, 11.05.21
Opptak fra 4. mai, Fafo-webinar: Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Opptak fra 4. mai, Fafo-webinar: Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning


Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som ble arrangert i samarbeid med NOKUT.

Fafo Østforum, 04.05.21
10. mai: Digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering i bygg & anlegg

10. mai: Digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering i bygg & anlegg


Høsten 2020 ble det gjennomført kvalitativ kartlegging av mangfold, inkludering og trakassering på bygg- og anleggsplasser. Funnene viser at det tidvis forekommer forskjellsbehandling basert på bla. kjønn, etnisitet og nasjonalitet. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) inviterer nå til digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering.

BNL, 22.04.21
14. april, webinar kl 14-18: Fair Play Bygg årskonferanse 2021

14. april, webinar kl 14-18: Fair Play Bygg årskonferanse 2021


På denne konferansen presenteres årsrapporten for Fair Play Bygg Oslo der det blant annet slås alarm om «vill vest» i elektrobransjen. På programmet står også innlegg fra Arbeidstilsynet, Vannetaten, UiO, samt tre debatter:

  • Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H) og Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson (Ap)
  • Trude Tinnlund (LO) og Nina Melsom (NHO)
  • stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) og Rødt-leder Bjørnar Moxnes
Fair Play Bygg
Opptak fra 24. mars, Fafo Østforum webinar: Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Opptak fra 24. mars, Fafo Østforum webinar: Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?


I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret får vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

Fafo Østforum, 24.03.21

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie