Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge 2023

  • Tirsdag 12. desember 2023, kl. 14.00–14.30
  • Direktesending fra LO Media Studio

Stengte grenser under koronapandemien gjorde at arbeidsinnvandringen til Norge sank i 2020 og 2021. Men i fjor var arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå. Hva er status for 2023?

Norge trenger arbeidskraft, men det gjør også store deler av EU. Blir vi utkonkurrert på grunn av lav kronekurs eller kommer fortsatt arbeidsinnvandrere til Norge? Christoffer Berge fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har svarene.

Program

Christoffer Berge, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2023. Presentasjonen (pdf)

Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

På programmet

Christoffer Berge
Seniorrådgiver
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo