Skip to main content
 

Unge drar fra bygda til byene akkurat som før

04. mai 2023

Stabiliteten i flyttingen de siste 20 årene er det mest påfallende, heter det i en ny SSB-rapport, som viser til «en svært urovekkende utvikling for distriktene». Om innvandrerne holdes utenfor det norske flytteregnskapet, blir bildet enda mer dystert for de minst sentrale kommunene, rapporterer SSB.

I 2022 innvandret rundt 90,000 personer til Norge – nesten tre ganger så mange som for rundt tjue år siden.

Flertallet av innvandrere til Norge har søkt seg til byer eller sentrale deler av landet. Innvandrere og spesielt flyktninger, men også arbeidsinnvandrere fra EØS-land fordeler seg over hele landet, og betyr derfor en god del for å opprettholde befolkningen i mer perifere deler av landet. 

Nyhet