Skip to main content
 

Folketallet i Norge har passert 5,5 millioner

16. mai 2023

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen økte med 15 300 personer. Det er den største oppgangen i et førstekvartal siden 2012. Økningen skyldes blant annet tilvektsten av ukrainske statsborgere.

Nettoinnvandringen, altså innvandringer minus utvandringer, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997. 20 900 innvandringer og 6 300 utvandringer gav en nettoinnvandring på 14 600.

Av de 20 900 som flyttet til Norge i 1. kvartal var 7 700 ukrainske statsborgere og 1 800 polske statsborgere.

Nyhet