Skip to main content
 

Innvandrere etter innvandringsgrunn i 2022

02. august 2023

Tall for Statistisk sentralbyrå 5. juli viser at 8 877 arbeidsinnvandret til Norge i 2022. Det er om lag 8 500 færre enn året før. Samtidig har antall ikke-nordiske statsborgere med ukjent innvandringsgrunn økt til hele 9 800 personer, og årsaken til økningen er først og fremst manglende registrering av innvandringsgrunn for EØS-borgere. Så det reelle antallet arbeidsinnvandrere i fjor er trolig langt høyere. 

Antall arbeidsinnvandrere fra land som ikke tilhører EØS-området ble fordoblet fra 2 400 i 2021 til 4 800 i 2022. Flest arbeidsinnvandrere kom i 2022 fra India (920), Ukraina (660), Storbritannia (350) og Argentina (300).

Nyhet