Skip to main content
 

Nytt SSB-notat om uregistrert utvandring fra Norge

15. januar 2024

– I Norge, der befolkningsstatistikk er basert på et kontinuerlig oppdatert befolkningsregister har vi en god idé om hvor stor befolkningens størrelse er og hvordan den er sammensatt, skriver SSB. Men mangelfull registrering av utvandring kan føre til at personer som har utvandret inkluderes i befolkningstallet.

SSB finner at utfordringen med uregistrert utvandring ikke er likt fordelt over befolkningen. Dette indikerer at noen undergrupper er mer utsatt for avvik enn andre deler av befolkningen.

Blant innvandrere er overdekningen som følge av uregistrert utvandring betydelig høyere enn for befolkningen som helhet, og utgjør 2,29 prosent av innvandrere i Norge. Av de antatt uregistrerte utvandrede er de fleste arbeidsinnvandrere, og 62 prosent er menn.

Notatet kartlegger hvilke metoder som egner seg for å anslå omfanget av uregistrert utvandring i Norge, og utforsker hvem som etter SSBs metode er antatt uregistrert utvandret.

Nyhet