Skip to main content
 

Debatt: – Slik kan Norge bli mer attraktivt

25. november 2023

I et debattinnlegg skriver Patrycja Firlej (H), varamedlem i bystyret i Bergen at det ikke bare er kronekursen som gjør at polske arbeidere nå velger bort Norge.

Firlej mener de underliggende årsakene til at det ikke er like attraktivt å dra til Norge for å arbeide lenger, er sammensatte og dyptliggende, og vektlegger at Norge har utfordringer med å få utenlandske arbeidere til å føle seg hjemme.

Hun peker på den økonomiske byrden av å lære seg norsk, som et 48-timers språkkurs på Folkeuniversitetet til 6670 kr.

Et annet eksempel er vanskelighetene knyttet til å få et personnummer, som begrenser innvandreres tilgang til offentlige helsetjenester. Ofte kan en slik prosess ta flere år. Konsekvensen er at personer med D-nummer (identitetsnummer for utlendinger i Norge) ikke har krav på fastlege.

Personer med D-nummer nektes også rettigheter som bostøtte og Bank-ID, skriver Firlej.

– Det haster med effektive integreringstiltak, som må inkludere områder som språkopplæring, yrkesutvikling og helse. Det er ikke bare til fordel for den enkelte arbeider, men vil også være bra for Norge og norsk økonomi, vektlegger hun.

Nyhet