Skip to main content

NOU: Mellom mobilitet og migrasjon

NOU: Mellom mobilitet og migrasjon

Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

NOU 2022:18

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. august 2021.
Avgitt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 13. desember 2022.

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer