Skip to main content
 

Kronikk: Det er behov for en forsterket innsats for integrering av arbeidsinnvandrere i Norge

13. desember 2022

– Arbeidsinnvandrerne er attraktiv arbeidskraft – men de er også lette å utnytte for useriøse arbeidsgivere, skriver Arnfinn H. Midtbøen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og leder av Arbeidsinnvandrerutvalget.

Utvalget overleverte i dag sin utredning, som viser at arbeidsinnvandrere opplever betydelige integreringsutfordringer i Norge.

Utdrag fra kronikken:

Jeg har ledet et utvalg som leverer sin utredning i dag (tirsdag). Her tegnes et helhetsbilde av at en stor andel av arbeidsinnvandrerne i Norge – særlig blant arbeidsinnvandrere fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa – opplever betydelige integreringsutfordringer i Norge.

Gruppen kjennetegnes av mangelfulle norskferdigheter, lav deltagelse i frivillighet og politikk og liten opplevelse av tilhørighet. De er dessuten overrepresentert i deler av arbeidslivet der organisasjonsgraden er lav, lønns- og arbeidsvilkårene er dårligere og løsere tilknytningsformer er mer utbredt. Arbeidsinnvandrerne er attraktiv arbeidskraft – men de er også lette å utnytte for useriøse arbeidsgivere.

Alvoret i denne situasjonen forsterkes av at arbeidsinnvandringen fra EØS ikke er like mobil som antatt.

Utvalget anbefaler en differensiert integreringspolitikk.

Utgangspunktet er at tiltak for å sikre videreutviklingen av et ryddig og organisert arbeidsliv er det viktigste verktøyet for integrering av arbeidsinnvandrere både i arbeids- og samfunnslivet.

Les hele kronikken: Det er behov for en forsterket innsats for integrering av arbeidsinnvandrere i Norge (Aftenposten, 13.12.22)

 
Nyhet