Skip to main content
 

NOU-utvalg: Ny politikk trenges for EØS-innvandrere

08. februar 2023

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Til å diskutere hvordan dette kan bedres i arbeidslivet fikk Fafo besøk av Justyna Skarø som er tillitsvalgt i Fellesforbundet, Ewa Sapieżyńska, sosiolog og forfatter, samt Jonas Bals, rådgiver i LO.

Spesielt var oppmerksomheten rettet mot EØS-innvandrere fra Øst-Europa, ettersom disse er blant de raskest voksende innvandrergruppene.
Denne gruppen møter mindre diskriminering enn andre innvandrergrupper i samfunnet ellers.

– Unntaket er i arbeidslivet, hvor denne gruppen rapporterer om like mye diskriminering. Her tyder det mye at det har å gjøre med lønnsdiskriminering. Flere føler seg også stereotypifisert som en gruppe “som gjør visse typer jobber” i det norske samfunnet, sa Arnfinn H. Midtbøen, leder av Arbeidsinnvandrerutvalget.

Bakgrunn for seminaret var utvalgets rapport, NOUen Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Nyhet