Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

 • tirsdag 07. februar 2023
 • kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Arbeidsinnvandrerne fra Sentral- og Øst-Europa er en sammensatt gruppe – de er ufaglærte, faglærte, har høyere utdanning og jobber i mange ulike bransjer. De er også spredt over hele landet.

Likevel: flertallet er å finne i såkalte arbeideryrker. De har ofte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norskfødte, lav organisasjonsgrad og mangler norskkunnskaper.

På dette seminaret presenteres og diskuteres mulige tiltak for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere. Utgangspunktet er utredningen fra arbeidsinnvandringsutvalget: Mellom mobilitet og migrasjon (NOU 2022:18) som ble lagt frem 12. desember 2022.

Norskopplæring, informasjon og samfunnsdeltakelse er nøkkelord for de tiltakene som foreslås:

 • Forutsetningen for bedre integrering er en vedvarende innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, som inkluderer mer kontroll og effektive sanksjoner, ifølge utvalget.
 • Flertallet foreslår at det innføres en lovfestet rett til norskopplæring.
 • Halvparten av utvalget mener at arbeidsinnvandrerne skal få en lovfestet rett til opplæring i samfunnskunnskap.
 • Fylkeskommunene må få ansvar for å koordinere velkomsttilbud til arbeidsinnvandrerne, i samarbeid med kommunene, Skatteetaten, NAV, politiet, næringslivsaktører, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet.
 • Flertallet i utvalget anbefaler utvidelse av fri rettshjelp for saker om lønnsinndrivelse.
 • Videre understrekes behovet for en styrket satsing for å øke fagorganiseringen av arbeidsinnvandrere.

På seminaret skal vi diskutere følgende spørsmål:

 • Hva mener arbeidsinnvandrerne selv om de tiltakene som foreslås?
 • Hva mener partene i arbeidslivet er viktig for å øke integreringen i arbeidslivet?
 • Hvordan få flere arbeidsinnvandrere til å delta mer aktivt i sivilsamfunnet?

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Bolk 1: Arbeidslivet

Innledning fra Arnfinn H. Midtbøen, professor, Universitetet i Oslo (UiO), og leder av Arbeidsinnvandringsutvalget

Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo i samtale med
Justyna Skarø, tillitsvalgt, Fellesforbundet
Ewa Sapieżyńska, sosiolog og forfatter

Sissel C. Trygstad, Fafo i samtale med blant andre Jonas Bals, rådgiver, LO

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Bolk 2: Sivilsamfunnet

Velkommen tilbake etter pausen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Innledning fra Arnfinn H. Midtbøen, UiO og Arbeidsinnvandringsutvalget

Samtale med Sylwia Balawender, leder, Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Anne Mette Ødegård, Fafo i samtale med
Zoja Ghimire, prosjektleder for Polsk Dialog, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet
Dominik Wojtyczka, menighetsrådsleder, St. Hallvard menighet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Sissel C. Trygstad, Fafo

Praktisk informasjon

Begrenset antall plasser i vårt auditorium. Ubegrenset antall seere på Fafo-tv. Ved påmelding, velg om du vil komme til Fafo eller følge sendingen.

Informasjon til dere som skal være publikum i Fafos lokaler, Borggata 2B, Google kart:

 • Seminaret holdes i Fafos auditorium.
 • Seminaret starter kl. 14.00. Registrering og kaffe/te, frukt fra kl. 13.45.
 • Seminaret er gratis og åpent for alle.

Informasjon til dere som skal se direktesendingen på Fafo-tv:

 • Sendingen starter kl. 14.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene.

På programmet

Sissel C. Trygstad
Forskningssjef
Fafo
Arnfinn H. Midtbøen
Professor
Universitetet i Oslo
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo
Justyna Skarø
Tillitsvalgt
Fellesforbundet
Ewa Sapieżyńska
PhD
Redd Barna
Jonas Bals
Rådgiver
LO
Sylwia Balawender
Leder
Polsk-norsk forening Razem=Sammen
Zoja Ghimire
Prosjektleder for Polsk Dialog
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
Dominik Wojtyczka
Menighetsrådsleder
St. Hallvard menighet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie