Skip to main content
 

Holdninger til innvandring og integrering før og etter Russlands invasjon av Ukraina

25. januar 2023

Institutt for samfunnsforskning gjennomførte i løpet av 2022 tre tilleggsundersøkelser til Integreringsbarometeret. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge mulige effekter på holdninger til innvandrere og integrering som følge av krigen.

Forskere har gjentatt nøkkelspørsmål fra Integreringsbarometeret i tre befolkningsrepresentative undersøkelser gjennomført i mars, juni og oktober 2022.

Ett av spørsmålene er: Synes du Norge bør ta imot flere eller færre arbeidsinnvandrere?

Se figur 6 på side 21 i rapporten, her er utdrag fra analysene:

Som man kanskje kunne forvente, var det mindre variasjon i holdninger til arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer enn det var for flyktninger og asylsøkere. Et unntak er at andelen som mener vi bør ta imot færre arbeidsinnvandrere, forblir på et lavere nivå

De som ble minnet på flyktningsituasjonen, mente i større grad at Norge burde ta imot både flere arbeidsinnvandrere og flere familiemedlemmer.

Når det gjelder arbeidsinnvandrere, kan en tolkning være at mange har et bilde av østeuropeere mer generelt når de tenker på denne gruppen, og at det å bli minnet på flyktningsituasjonen dermed fører til mer positive holdninger til denne gruppen.

Nyhet