NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon på høring

  • 19. januar 2023

I NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon – arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, kartlegges situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge etter 2004. Utredningen er nå på høring.

Bildet som tegnes i utredningen, er at en stor andel av arbeidsinnvandrerne opplever betydelige integreringsutfordringer. Utvalget har derfor konkludert med behovet for en politikkforsterkning for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i Norge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker nå innspill på utvalgets vurderinger og anbefalinger (utredningens del IV), samt kunnskapsoppsummeringen om arbeidsinnvandrere og deres familie (utredningens del III). Fristen for å sende inn høringssvar er 19. april 2023.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie