Skip to main content
 

NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon på høring

  • 19. januar 2023

I NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon – arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, kartlegges situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge etter 2004. Utredningen er nå på høring.

Bildet som tegnes i utredningen, er at en stor andel av arbeidsinnvandrerne opplever betydelige integreringsutfordringer. Utvalget har derfor konkludert med behovet for en politikkforsterkning for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i Norge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker nå innspill på utvalgets vurderinger og anbefalinger (utredningens del IV), samt kunnskapsoppsummeringen om arbeidsinnvandrere og deres familie (utredningens del III). Fristen for å sende inn høringssvar er 19. april 2023.

Nyhet