Skip to main content
 

Arbeidsinnvandrerutvalget overleverer utredning

09. desember 2022

Tirsdag 13. desember kommer en NOU om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrere. Et av medlemmene i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalg har vært Fafo Østforums prosjektleder, seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sa Ødegård få dager etter at utvalget ble oppnevnt ved Kongen i statsråd 13. august 2021.

arnfinn midtboenUtvalget har vært ledet av professor ved Universitetet i Oslo Arnfinn Midtbøen.

Utredningen er et ledd i videreutviklingen av integreringspolitikken. Oppgaven har vært å gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, og vurdere integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

marte mjos persenUtredningen overleveres Arbeids- og inkluderingsminster Marte Mjøs Persen (bildet) tirsdag 13. desember 2022 kl. 10.00.

Informasjon om utvalgets mandat, møter og aktiviteter og medlemmer: Arbeidsinnvandrerutvalget

 

 
Nyhet