Skip to main content
 

Lavere organisering blant unge og arbeidsinnvandrere

30. november 2022

Under et nylig holdt seminar i regi av arbeids- og inkluderingsdepartementet, presenterte Fafo-forskere nye funn om fagorganisering blant arbeidsinnvandrere.

Tema for seminaret var styrking av et organisert arbeidsliv, med fokus på hvordan myndighetene og partene kan samarbeide for å oppnå økt organisering.

Under seminaret presenterte Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård nye funn om organisering blant arbeidsinnvandrere, som skal legges fram i deres innstilling til Arbeidsinnvadrerutvalget 13. desember.

I funnene framgår det at organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere samlet kun er på 29 prosent, mens den tilsvarende prosentandelen er 52 blant arbeidstakere som ikke er innvandrere, og 38 prosent blant innvandrere med andre innvandringsgrunner enn arbeid. 

– Vi må sørge for at den norske modellen er relevant og interessant for flere, vektla arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under seminaret.

Les hele saken: Lavere organisering blant unge og arbeidsinnvandrere (Utrop.no, 30.11.22)

 
Nyhet