Ny rapport: Innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet

  • 25. januar 2023

En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ser nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske sivilsamfunnet. Innvandrere fra Sri Lanka, Somalia, Polen og Syria er representert i undersøkelsen.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for IMDi. Målet med undersøkelsen er å bidra med mer nyansert kunnskap om hvorfor noen innvandrergrupper deltar i større grad enn andre, og skape større kjennskap til hvordan sivilsamfunn og frivillighet kan oppleves av personer som har innvandret til Norge fra ulike land.

Utdrag fra rapporten:

Historiske og politiske prosesser i Polen har medført at frivillig engasjement for andre langt på vei begrenses til den private sfæren og storfamilien. Dette synes å forsterkes av at mange primært har et arbeidsperspektiv på tilværelsen i Norge, noe som legger begrensninger på hvor mye tid man har til deltakelse i frivillige organisasjoner. I motsetning til de somaliske og syriske flyktningene, som har hatt plikt og rett til å delta i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, blir heller ikke polske arbeidsinnvandrere gitt systematisk informasjon om hvordan det norske sivilsamfunnet fungerer.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie