Skip to main content

Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse

Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse

Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse

Astrid Espegren, Hilmar Mjelde, Eugene Guribye, Åsne Øygard Danielsen, Anne Balke Staver og Ivar Eimhjellen

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022

Rapport 2022:7

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter