Skip to main content
 

Fafo-prosjekt: Hva skal til for å organisere flere arbeidsinnvandrere?

07. august 2023

Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er på kun 24 prosent. Fafo skal på oppdrag fra LO undersøke hvorfor det er slik.

På arbeidsplasser med tariffavtale og organiserte arbeidstakere, er langt flere arbeidsinnvandrere organisert. Det er med andre ord mulig å organisere denne gruppen arbeidstakere. Men hva skal til?

Formålet med prosjektet er dels å identifisere strategier for å lykkes med verving og dels å få bedre kunnskap om drivkrefter for og barrierer mot organisering.

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Johanne Stenseth Huseby skal gjennomføre kvalitative intervjuer i fagforeninger og klubber, og med arbeidsinnvandrere som er tillitsvalgte, i bygg, renhold, fiskeindustri, hotell og restaurant og helse og omsorg.

 

Nyhet