Skip to main content

Hotell, restaurant og uteliv

Sist oppdatert: 28. februar 2023

I mange av yrkesgruppene i hotell- og restaurantbransjen stilles det ikke spesielle krav til utdanning. Det er lett å få seg jobb og mange betrakter ikke jobben som et sted man skal være i mange år. Bruk av midlertidig ansatte som tilkallingsvakter er en utbredt løsning.

Utelivsbransjen er mangslungen. Den rommer alt fra tradisjonsrike spisesteder, gourmetrestauranter og kafeer til barer, nattklubber og puber. I deler av bransjen er det useriøse aktører som tilbyr arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som er langt dårligere enn hva som i Norge regnes som anstendige og akseptable. Det er eksempler på aktører som systematisk bryter lover og regler, og som skaper vanskelige konkurransevilkår for de mange seriøse virksomhetene i bransjen.

20349

I 2013 kartla Fafo vilkårene for ansatte i restauranter og barer. Dette kan du lese mer om i rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen. Fafo-rapport 2014:2.

 I 2020 kom rapporten Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014. Fafo-rapport 2020:26. Her ser forskerne på om det har skjedd endringer i årene som har gått fram til vinteren 2020. All datainnsamling ble gjort før Norge «stengte ned» på grunn av koronaepidemien i mars. Tusenvis av arbeidsplasser står i fare, og det er i skrivende stund ikke mulig å forutse hva som blir konsekvensene av pandemien på lengre sikt. Resultatene fra denne undersøkelsen vil uansett kunne brukes som en situasjonsrapport for bransjen før nedstengingen.

I 2014 ble det etablert et treparts bransjeprogram for uteliv.

3. november 2017 vedtok Tariffnemnda å allmenngjøre deler av tariffavtalen for overnattings-, serverings- og cateringverksemd (Riksavtalen) fra 1. januar 2018. Vedtaket ble videreført fra 1. juli 2021. Les mer på vår temaside om allmenngjøring.