Skip to main content
 

Debatt: – Hay-saken viser behovet for bedre integrering av arbeidsinnvandrere

20. juni 2023

– Den største gruppen innvandrere vi har, forventes i stor grad å klare seg selv. Det gjør dem sårbare for sosial dumping, skriver Turid Fånes Sætermo og Linda Dyrlid, ved NTNU.

Utdrag fra innlegget:

I 2004 skjedde to viktige ting i norsk innvandrings- og integreringspolitikk.

For det første ble introduksjonsprogrammet innført.

For det andre ble EU i 2004 utvidet med åtte nye, østeuropeiske land.

Denne største gruppen innvandrere omfattes ikke av introduksjonsprogrammet, og får derfor heller ikke dra nytten av det. I realiteten har vi derfor fått en todelt innvandrings- og integreringspolitikk, der den største gruppen innvandrere vi har i stor grad forventes å klare seg selv.

Gjennom Adresseavisens avsløringer knyttet til Francis Hays virksomhet gjennom konsernet Norinvest, ser vi imidlertid hvordan manglende hjelp til integrering og en arbeidsgiver med vilje til å utnytte arbeidernes manglende norskkunnskaper og kjennskap til egne rettigheter, raskt kan føre til noe som minner om sosial dumping.

Hvordan kan dette skje? Hvorfor sa ikke arbeiderne opp og meldte fra?

De polske arbeiderne beskriver blant annet behovet for å ha en jobb, manglende språkkunnskaper, opplevelsen av å ikke ha noe alternativ å gå til, og håpet om at ting ville bli bedre.

 

Nyhet