Skip to main content
 

YS: Hurra – ukrainerne er her!

14. desember 2023

Ifølge YS er de mange ukrainske flyktningene en viktig ressurs, som kan hjelpe Norge med å motvirke den store mangelen på arbeidskraft, skriver YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i et debattinnlegg.

– Nå skal det settes inn tiltak for å hindre at det kommer så mange ukrainske flyktninger hit. Det er usolidarisk i en tid da et europeisk broderfolk trenger beskyttelse. Men det er også dumt for oss, fordi Norge trenger arbeidskraft, skriver Skjæggerud.

Han viser til den akutte, men også den langsiktige arbeidskraftmangelen Norge vil stå overfor i årene som kommer. Blant annet vil det være behov for 260 000 nye årsverk innenfor helse- og omsorgssektoren frem mot 2060, og i 2035 vil Norge mangle rundt 90.000 fagarbeidere, skriver han.

– Det er arbeidskraften – ikke oljeformuen – som er vår største ressurs. Ifølge regjeringen utgjør arbeidsinnsatsen til det norske folk 75 prosent av vår nasjonalformue. Øker vi antall mennesker som kan jobbe, øker vi nasjonalformuen. De ukrainske flyktningene kan være en ressurs for Norge dersom forholdene legges til rette, skriver Skjæggerud.

Nyhet