Skip to main content
 

Nettoinnvandringen til Norge fortsetter å stige

16. november 2023

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er flere som flytter til Norge enn som drar. I 3. kvartal 2023 var det 24 600 innvandringer og 8 900 utvandringer, dvs en nettoinnvandring på 15 700.Av de 24 600 som flyttet til Norge i 3. kvartal var 8 200 ukrainske statsborgere og 1 600 polske statsborgere.

Folketallet økte i 3. kvartal med 19 500 personer, og er på 5 533 600 ved slutten av kvartalet.

Ved utgangen av 3. kvartal bodde det 55 600 ukrainske statsborgere i Norge. Av disse hadde 51 400 innvandret i 2022 eller 2023, mens 400 ble født i Norge i den samme perioden.

Nyhet