Skip to main content
 

Innvandrere fra nye EU-land etter 2004: en viss økning i andel sysselsatte i 2022

09. mars 2023

Sysselsettingen blant innvandrere var uendret i 2022. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene. Det er noe økning i prosentandelen sysselsatte blant innvandrere fra Afrika, Asia og EU-land i Øst-Europa. Og det er sterk nedgang i gruppen fra Europa utenom EU/EFTA og Storbritannina, noe som har sammenheng med flyktningstrømmen fra Ukraina.

Sysselsatte (20-66 år), 4. kvartal 2022:

 • 68,9 prosent av innvandrerne
  • Samme andel som i 4. kvartal 2021
  • Stagnasjonen i sysselsetingen blant innvandrere i 2022, må ses i sammenheng med den store tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina i løpet av året.
 • 79,8 prosent av befolkningen for øvrig
  • I 2021 var det 79,2
 • 76, 6 prosent av innvandrere fra EU-land i Øst-Europa
  • I 2021 og 2019 var det 75 prosent,
  • mens det i pandemiåret 2020 var på 71 prosent.

Innvandrere bidro likevel til mye av veksten i sysselsettingen.
Selv om prosentandelen sysselsatte innvandrere var uendret, var det 28 200 flere innvandrere i jobb i 2022 enn året før. I befolkningen ellers var økningen på 12 300 sysselsatte. Innvandrere stod dermed for 69 prosent av den totale veksten i sysselsettingen fra 4. kvartal 2021 til 2022. At innvandrere står for en relativt stor andel av veksten i sysselsettingen, er en tendens vi har sett over lengre tid.

Nyhet