Skip to main content

Seminarnyheter

Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv. En ny Fafo-rapport, som ble lansert i dag, belyser språkutfordringer på arbeidsplassen i tre ulike bransjer: ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og på byggeplassen.

Fafo Østforum, 03.12.20
Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?


Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen. Da Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet fikk vi noen svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen. Opptaket ser du på Fafos youtube-kanal Fafo-tv.

Fafo Østforum, 24.11.20
Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?


I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer? Seminaret ble holdt på engelsk.

Fafo Østforum
Digitaliseringsdirektoratet avlyser Anskaffelseskonferansen 2020

Digitaliseringsdirektoratet avlyser Anskaffelseskonferansen 2020


– Nettverksbygging lar seg ikke realisere med en digital konferanse, og er årets anskaffelseskonferanse er derfor avlyst. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Digitaliseringsdirektoratet sier at anskaffelsesavdelingen samtidig vil satse på flere fagspesifikke webinarer.

anskaffelser.no, 27.08.20
Kofa-konferansen 2020: Covid-19, habilitet og skytjenester er noen av temaene

Kofa-konferansen 2020: Covid-19, habilitet og skytjenester er noen av temaene


Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har besluttet at årets konferanse blir et webinar. På programmet står blant annet to utenlandske foredragsholdere som skal formidle erfaringer fra det danske Klagenævnet for Udbud og den seneste utviklingen i EUs lovgivningsarbeid knyttet til offentlige anskaffelser. Konferansedato, påmelding og andre praktiske forhold blir annonsert om noen uker.

Anbud365, 13.08.20
13. okt: NHOs Anskaffelseskonferanse 2020

13. okt: NHOs Anskaffelseskonferanse 2020


NHOs Anskaffelseskonferanse i 2020 har tittelen «Bærekraftige offentlige anskaffelser». Tre sentrale tema preger årets anskaffelseskonferanse: Miljø og bærekraft, offentlige anskaffelser etter koronakrisen og plass for gründere, sosiale entreprenører og mindre bedrifter i offentlige anbudskonkurranser.

NHO, august 2020
Opptak fra rapportlansering 18. juni: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Opptak fra rapportlansering 18. juni: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring


Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret beskrev forskerne sine funn, og vi hørte kommentarer fra representanter for fagforeninger. Se opptak fra seminaret og last ned ny rapport.

Fafo Østforum, 18.06.20
3. juni, Anbud365-dagen: Et «TV-program» om og med offentlige anskaffelser

3. juni, Anbud365-dagen: Et «TV-program» om og med offentlige anskaffelser


Årets Anbud365-dag 3. juni sendes via sosiale medier. Et nærmere fem timer langt «TV-program» med deltakelse fra anskaffelsesekspertise i fire av landets ledende advokatfirmaer. Målgruppe er innkjøpere og leverandører som vil styrke egen kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.

Anbud365, 11.05.20
14. mai: Nettmøte om offentlige anskaffelser

14. mai: Nettmøte om offentlige anskaffelser


NHO inviterer til nytt nettmøte om offentlige anskaffelser torsdag 14. mai kl. 09.30–11.00. Hensikten er å informere om endringer, aktuelle vurderinger og nye løsninger som har innvirkning på hvordan bedriftene kan drive videre.  Leveranser til Forsvaret blir spesielt omtalt på dette møtet hvor blant andre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og NHOs ekspert på offentlige anskaffelser Arnhild Dordi Gjønnes bidrar.

NHO, 05.05.20
Opptak fra 23. april Fafo Østforum webinar: Polske arbeidsinnvandrere settes i korona-skvis

Opptak fra 23. april Fafo Østforum webinar: Polske arbeidsinnvandrere settes i korona-skvis


Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger? Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. På Østforums aller første webinar ble resultatene presentert.

Fafo Østforum, 23.04.20
Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene?

Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene?


Oslomodellen og forslag til nye seriøsitetsbestemmelser ble debattert på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Det ble i innlegg og debatt referert til en fersk utredning bestilt av KS der juristene konkluderer med at flere av foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket.

(Fafo Østforum, 04.03.20)
Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet


Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret. NTAES-lederen og finansbyråden var blant innlederne. 

(Fafo Østforum, 03.03.20)