Skip to main content

Seminarnyheter

6. mars: Frokostmøte om seriøs innleie i byggenæringen

6. mars: Frokostmøte om seriøs innleie i byggenæringen


Regelverk og forutsetninger for lovlig og ryddig innleie av arbeidskraft er tema for et frokostmøte i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL). Seminaret er for medlemmene i BNLs 15 bransjeforeninger.

(BNL, 26.02.19)
14.-15. feb: Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern

14.-15. feb: Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern


Arbeids- og sosialdepartementet er vertskap for et europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern – et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet. Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad var blant innlederne den 14. februar. Se opptak på nett-tv.

(Regjeringen, 14.02.19)
29. jan: Agendakveld - Innleid og underbetalt

29. jan: Agendakveld - Innleid og underbetalt


Forlaget Res Publica og Tankesmien Agenda inviterer til boklansering med James Bloodworth, og påfølgende paneldebatt. Hvordan ser løsarbeiderlivet ut i Norge? Er det fellestrekk med Storbritannia, eller har vi bedre forhold her hjemme?

(Tankesmien Agenda, 28.01.19)
24. jan: Debatt om arbeidsinnvandring

24. jan: Debatt om arbeidsinnvandring


– Er fri flyt av mennesker i Europa det beste for alle, eller trenger vi regulering? spør Klassekampen når avisen inviterer til arbeidsinnvandrings debatt før Trondheimskonferansen.

(Klassekampen, 24.01.19)
11. januar, dialogmøte: Mer useriøsitet og kriminalitet enn vi tror?

11. januar, dialogmøte: Mer useriøsitet og kriminalitet enn vi tror?


Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet, og undersøkelsene har avdekket omfattende brudd på lov og regelverk. Hva gjør byggherren og entreprenørbransjen for å snu trenden?

(Vegnett, 03.01.19)
30. januar: Svart økonomikonferansen 2019

30. januar: Svart økonomikonferansen 2019


Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk? Går arbeidslivskriminaliteten på sjøen på livet løs? Er det tilstrekkelig handlekraft i regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet? Disse spørsmålene skal besvares og debatteres på konferansen Arbeidslivskriminalitet 2.0? som arrangeres av NTL og Fagforbundet. 

(NTL / Fagforbundet, 29.01.19)
12. november: Fafo Østforum seminar om ELA

12. november: Fafo Østforum seminar om ELA


EUs forslag om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå, European Labour Authority (ELA) har ført til splittelse i norsk politikk og fagbevegelse. Er ELA et suverent tiltak mot akrim eller overprøving av norsk suverenitet? Det skal vi diskutere på dette seminaret som holdes på Fafo mandag 12. november, kl. 14–16.  MELD DEG PÅ HER innen 9. november. Seminarprogram finner du her

(Fafo Østforum, 29.10.18)
7. nov: Anskaffelseskonferansen 2018

7. nov: Anskaffelseskonferansen 2018


Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private. Årets konferanse har tittelen "Anskaffelser får omstillinger til å skje", og arrangeres i regi av Difi i Oslo, 7. november. Program og påmelding

(Difi, 24.09.18)
3.okt: Akrim i varehandelen

3.okt: Akrim i varehandelen


Prosjektet «Forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet (Akrim) i varehandelen» har undersøkt omfang av opplevd Akrim og kunnskapen om temaet i varehandelen i dag. Undersøkelsen presenteres på et frokostmøte som arrangeres av Fellestiltakene LO – Virke, HK I Norge og Virke, onsdag 3. oktober, kl 08.30-11.00 i Oslo. Program og påmelding

(Virke, 24.09.18)

Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?


Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

(Fafo Østforum, 12.09.18)
Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer

Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer


I neste uke er det Arendalsuka 2018. Det er i år rekordmange arrangementer. Blant de som inviterer til møte eller seminar finner vi mange av Fafo Østforums deltakere. Vi har samlet Østforum-relevante aktiviteter, med informasjon om tema, arrangør, dag og dato, samt lenke til fullstendig program på Arendalsuka sine nettsider.

(Fafo Østforum, 09.08.18)
15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit


Fafo-forsker Jon Erik Dølvik har to av Fafos 17 forskeretapper på Arendalsuka, onsdag 15. august. Første etappe kl. 14.30 skal handle om kollektiv lønnsfastsettelse og minstelønn. I andre etappe kl. 15.30 skal Dølvik snakket om Brexit. Hvilke virkninger kan ventes når den frie bevegelsen mellom arbeids –og tjenestemarkedene i UK og EU/EØS, inklusive Norge, opphører?

 

(Fafo Østforum, 09.08.18)