Skip to main content

Seminarnyheter

6. nov: Fagdag om fiskerikriminalitet i Ålesund

6. nov: Fagdag om fiskerikriminalitet i Ålesund


I alt 14 statsetatar møtes i Ålesund onsdag 6. november for å mellom anna snakke om mogeleg menneskehandel i samband med snøkrabbefiske og korleis ulike kontrolletatar kan samarbeide betre.
(Fiskeridirektoratet, 06.11.19)
13. nov, NHO Viken: Frokostmøte om a-krim

13. nov, NHO Viken: Frokostmøte om a-krim


Svart arbeid, et ran fra felleskapet – hvordan kan kommunen, bedriften og hver enkelt hindre det? Hva bør du tenke på når du skal kjøpe inn varer og tjenester? Hvordan kan vi forene kreftene i kampen mot useriøsitet? Disse spørsmålene belyses på frokostmøte i Drammen 13. november kl. 8.00-9.30.

(Fafo Østforum / NHO Viken, 22.10.19)
Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg


Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen? Dette var tema på Østforums seminar. Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarnettsiden.

(Fafo Østforum, 08.10.19)
7. nov: KOFA-konferansen 2019, Bergen

7. nov: KOFA-konferansen 2019, Bergen


Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) inviterer for fjortende gang til konferanse i Bergen.

(Fafo Østofrum / Difi, 04.10.19)
8. okt: Frokostmøte om seriøsitetskrav

8. okt: Frokostmøte om seriøsitetskrav


Statsbygg inviterer leverandører og andre interesserte til frokostmøte der de vil informere om sine reviderte seriøsitetskrav. De viktigste endringene er knyttet til innleie fra bemanningsforetak, faste ansettelser, faglærte, bruk av underentreprenører samt lønns- og arbeidsvilkår.

(Statsbygg, 25.09.19)
Kurs okt/nov: Hvordan unngå a-krim i offentlige kontrakter?

Kurs okt/nov: Hvordan unngå a-krim i offentlige kontrakter?


Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Difi inviterer til kurs som viser deg hvordan du kan etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. De viser deg hvordan du kan følge opp kontraktene dine og gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

(Arbeidstilsynet, 24.09.19)
26.–27. sep: Konferanse: Transport & Logistikk 2019

26.–27. sep: Konferanse: Transport & Logistikk 2019


Kriminalitet og seriøs transport er tema for en av parallellsesjonene på konferansens første dag, 26. september. Da blir det blant annet innlegg om internasjonal transport, Vegvesenets arbeidsmetoder for å avdekke lovbrudd og transportkjøpers ansvar ved bestilling av transporttjenester.

(Fafo Østforum, 17.09.19)
28. okt: Anskaffelseskonferansen 2019

28. okt: Anskaffelseskonferansen 2019


I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål. Hvilke konsekvenser får meldingen for innkjøpere og leverandører? Årets anskaffelsekonferanse har tittelen "Sammen om smartere innkjøp", og arrangeres i regi av Difi i Oslo, 28. oktober. Program og påmelding

(Difi, 04.09.19)
28. nov: LO Luftfart inviterer til konferanse

28. nov: LO Luftfart inviterer til konferanse


Vil økende internasjonal konkurranse og prispress utfordre sikkerheten? det er tittelen på innlegg fra samferdselsminister Jon Georg Dale på denne konferansen. På dagsorden står også Luftfartsutvalgets arbeid knyttet til sosial dumping og opprettholdelse av robust og sikker luftfart i Norge.

(LO, 20.08.19)
14. august, Fafobåten - Arendalsuka: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og restaurantbransjen

14. august, Fafobåten - Arendalsuka: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og restaurantbransjen


Det er stort behov for faglærte kokker og servitører i hotell- og restaurantbransjen. Men interessen for å ta utdanning i restaurant- og matfagene blant ungdom synker, og samtidg har andelen utenlandske arbeidstakere i bransjen økt.

(Fafo Østforum, 14.08.19)
5. juni: Agendamorgen: EØS endrer norsk arbeidsliv

5. juni: Agendamorgen: EØS endrer norsk arbeidsliv


– Arbeidslivet i store enkeltbransjer er ikke til å kjenne igjen. Utnytting av sårbare mennesker, bruk av innleie på bekostning av faste ansettelser, språk- og kommunikasjonsutfordringer og lite kontroll på HMS-forholdene, har gjort at sosial dumping sprer seg og at seriøse bedrifter blir utkonkurrert. Det taper vi alle på. Den gode nyheten er at vi kan gjøre noe for å snu kursen, skriver Tankesmien Agenda i invitasjon til dette frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo, 5. juni, kl. 8-9.

(Tankesmien Agenda, 03.06.19)
13. mai: NHOs anskaffelseskonferanse 2019

13. mai: NHOs anskaffelseskonferanse 2019


Etablering av eBevis, samarbeid mot akrim og lovpålagte seriøsitetskrav er blant temaene når NHO inviterer til Anskaffelseskonferanse den 13. mai i Oslo.

(NHO, 07.05.19)