Skip to main content

Seminarnyheter

Fafo-båten 17. august: Bygges det etter norsk modell?

Fafo-båten 17. august: Bygges det etter norsk modell?


Har bruk av østeuropeisk arbeidskraft ført til at man vender tilbake til manuelle arbeidsmetoder istedetfor å bruke eksisterende og nye teknologiske løsninger? Det er tema når Fafo invitererer til seminar 17. august kl 10.00-12.15 på Fafo-båten under Arendalsuka. I panelet er blant andre Jon Sandnes, adm.dir i BNL, Per Skau, forbundssekretær Fellesforbundet og Jon Syrtveit, regiondirektør Kruse Smith.

Fafo arrangerer totalt 12 seminarer, samt en forskerstafett med 17 etapper, på årets Arendalsuke.

(Fafo Østforum, 09.08.17)
17. august boklansering på Arendalsuka: Det mørke arbeidslivet

17. august boklansering på Arendalsuka: Det mørke arbeidslivet


Menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rammer hardt. Det handler om at noen beriker seg grovt på andre menneskers svært sårbare situasjon. På Arendalsuka 17.august kl.14-16 lanserer Norsk Arbeidsmandsforbund boken «Det mørke arbeidslivet». Boken er redigert av Torgny Hasås.

(Norsk Arbeidsmandsforbund, 02.08.17)
Dumping ble ikke jumping – hva nå?

Dumping ble ikke jumping – hva nå?


I 2006 trodde mange at sosial dumping og økonomisk kriminalitet kun var en kortvarig følge av arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. – Problemene har vist seg langt mer hardnakka enn som så. Sterkere lut må nok til, sa Fafo-forsker Jon Erik Dølvik under sin innledning på Fafo Østforum-seminaret 8. juni.

(arbeidslivet.no, 26.06.17)
26. juni: AFI-konferanse om bemanningsbransjen

26. juni: AFI-konferanse om bemanningsbransjen


Det skal handle om bemanningsbransjen, standardarbeidsforholdet, arbeidsmigrasjon og arbeidstakeres strategier når Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) inviterer til avslutningskonferanse for et stort forskningsprosjekt om temaet. Konferansen holdes i Oslo, 26. juni kl 08.45-15.00. Siste frist for påmelding er 22. juni! Les mer om prosjektet, konferanseprogram og påmelding her

(AFI, 22.06.17)
14. juni: HiOA-seminar "Polish lives in Norway"

14. juni: HiOA-seminar "Polish lives in Norway"


Polakker utgjør den største innvandringsgruppen i Norge. Hva vet vi om deres liv her? Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er en av innlederne når Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) inviterer til seminaret "Polish lives in Norway" med fokus på: arbeidsliv, familie og barnoppdragelse i en migrasjonskontekst. Seminaret - som holdes på engelsk - arrangeres på Litterturhuset i Oslo, 14. juni kl 9-15. Program og påmelding

 

(HiOA, 06.06.17)
27. mai: Konferanse om internasjonalisme og arbeidsinnvandring

27. mai: Konferanse om internasjonalisme og arbeidsinnvandring


Rødt vedtok på sitt landsmøte at arbeidsinnvandrere fra EØS-området skal ha rett til ansettelse og en arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler. Landsmøteuttalelsen har blitt mye debattert, og nå arrangerer Rødt-medlemmer en halvdagskonferanse om temaet arbeidsinnvandring og internasjonalisme.

(Radikal Portal, 26.05.17)
Konferanse 30 mai: Sammen om et seriøst arbeidsliv med LO og HNO

Konferanse 30 mai: Sammen om et seriøst arbeidsliv med LO og HNO


NHO Vestfold og LO i Vestfold inviterer til konferanse 30. mai om det viktige partssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og offentlig sektor.

(NHO, 05.05.07)
Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere


Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette Fafo Østforum seminaret 3. april. Seminarprogram og presentasjoner

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

Les også: Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen (arbeidslivet.no)

(Fafo Østforum, 03.04.17)
Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv


Ett av temaene på Fafokonferansen er tillit i arbeidslivet. Jenny Holdcroft, ass. generalsekretær for IndustriALL og Frances House, viseadm. dir. ved Institute for Human Rights and Business, retter søkelyset mot sosial dumping i et globalt perspektiv. Hvordan skal næringsliv og arbeidstakere gå frem overfor stadig tøffere arbeidsvilkår fra internasjonale leverandører og selskaper? Se opptak av Fafokonferansen på Fafo-tv

Innledere og program

(Fafo Østforum, 24.03.17)
28. mars: Fagforbundet og NTL arrangerer konferanse om svart økonomi

28. mars: Fagforbundet og NTL arrangerer konferanse om svart økonomi


Har offentlig sektor tilstrekkelige ressurser til kontrollere dagens kriminaliserte arbeidsliv? Hvordan forhindre at useriøse aktører får anbud i offentlig regi? På denne konferansen - som arrangeres i Oslo 28. mars kl 09-30-15.45 -  settes søkelyset på kontrolletatene og deres verktøykasse, og politikere utfordres til debatt om regulering og kontroll.  Program. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på her

(NTL, 09.03.17)
28. februar: Seminar om privat kjøp av renholdstjenester

28. februar: Seminar om privat kjøp av renholdstjenester


Renholdsbransjen er utsatt for aktører som driver på kant med loven. Bransjen preges av høy arbeidsinnvandring og begrensede krav til formell kompetanse. Det er krevende for myndighetene å gjennomføre kontroll av privat renhold. Dette er bakteppe når Treparts bransjeprogrammet innen renhold inviterer til frokostseminar 28. februar på Stami i Oslo.

(NHO Service, 21.02.17)
11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2017

11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse


En ny lov om offentlige anskaffelser skal sørge for at det blir flere eksempler på grønnere løsninger, flere lærlinger og mer dialog.  Vil det nye regelverket gi de tiltenkte effektene og hvordan sørger vi for at dette skjer i praksis? NHOs Anskaffelseskonferanse arrangeres 11. mai kl 9-15. Program og påmelding

(NHO, 24.04.17)