Skip to main content

Seminarnyheter

2. november: Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016

2. november: Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016


Nytt regelverk for offentlige anskaffelser skal forenkle og forbedre hverdagen for offentlige innkjøpere. Hvordan påvirker det bygg- og anleggs­anskaffelser? Det er tema når Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Entreprenør­foreningen Bygg og anlegg (EBA) inviterer til fagdag. Les mer om program og påmelding

(Renholdsnytt, 31.08.16)
19. oktober: Norsk Industri seminar om anbud og anskaffelser

19. oktober: Norsk Industri seminar om anbud og anskaffelser


Det nye regelverket for offentlige anskaffelser er et av temaene på dette seminaret som finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Info om program og påmelding

(Norsk Industri, 31.08.16)
7. juni: Perspektivmeldingen - seminar om innvandring og integrering

7. juni: Perspektivmeldingen - seminar om innvandring og integrering


Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, vil kunne få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Finansdepartementet inviterer til seminar om hvilken betydning innvandring og integrering har for norsk økonomi og de norske velferdsordningene. Dette er det tredje av fire seminarer som arrangeres for å få innspill til Perspektivmeldingen 2017. Seminaret arrangeres 7. juni kl 12-15 på Blindern, Oslo. Seminaret er åpent for pressen. Andre kan se seminaret på nett-tv på regjeringen.no

(Finansdepartementet, 03.06.16)
Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving

Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving


Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Det er temaet for dette Fafo Østforum seminaret. Påmelding

(Fafo Østforum, 11.05.16)
11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2016

11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2016


Det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes 1. juli 2016, og temaet for NHOs anskaffelseskonferanse 11. juni er kompetanse, seriøsitet og innovasjon. Konferansen retter seg mot innkjøpere, leverandører, advokater og alle med interesse for offentlige anskaffelser.

Konferansen er fullbooket

Les mer om program og venteliste

(NHO, 09.02.16)
1. mars: Seminar om arbeidsmigrasjon, barnevern, rus og psykisk helse

1. mars: Seminar om arbeidsmigrasjon, barnevern, rus og psykisk helse


Økningen i antall arbeidsmigranter til Norge har medvirket til nye utfordringer innen barnevernet, rus og psykiskhelsefeltet. Kompetansesenter rus – Oslo har etablert et samarbeid med Institutt for utdanning og forebygging i Warszawa, og nå arrangerer de en konferanse med dette som fokus. Blant innlederne er Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Program og påmelding

(Fafo Østforum, 08.02.16)
25. januar: Lanseringsseminar - Ti grep mot arbeidslivskriminalitet

25. januar: Lanseringsseminar - Ti grep mot arbeidslivskriminalitet


Samarbeid mot svart økonomi (LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) er enige om ti strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Lanseringen finner sted hos KS, 25. januar kl 8.00-9.30. Program og påmelding

(NHO, 19.01.16)
14. januar: Heldagskonferanse om arbeidslivskriminalitet

14. januar: Heldagskonferanse om arbeidslivskriminalitet


- Er arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og nulltimerskontrakter det nye arbeidslivet? spør LO i Oslo og Akershus når de inviterer til heldagskonferanse om arbeidslivets store utfordring, arbeidslivskriminalitet. Konferansen holdes 14. januar kl 08.30-16.00 i Thon Hotel Opera, Oslo. Program og påmeldingsinformasjon 

(lLO-Oslo.no, 06.01.16)
15.-17. januar: NLF arrangerer transportseminar

15.-17. januar: NLF arrangerer transportseminar


EUs arbeid med ny veipakke og tilsyn og kontroll av minstelønn/allmenngjort tariffavtale er blant temaene når Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inviterer til transportseminar 15. - 17. januar på Kiel-fergen. Les mer om program og påmelding på nettsidene til NLF

(NLF, 11.12.15)
9. desember: Seminar om Jernbaneverkets vern mot sosial dumping

9. desember: Seminar om Jernbaneverkets vern mot sosial dumping


En av de største utfordringene innen arbeidet mot sosial dumping er aktiv oppfølgning av kontrollplikten i prosjekter – ute der det skjer. Jernbaneverket satser nå mye på kontroll av kontraktspartnere og forteller om dette på et frokostseminar i BA2015 9. desember hos JBV. Program og påmeldingsinformasjon på nettsidene til BA2015

(Byggeindustrien, 06.12.15)
9. desember: Frokostseminar om vern mot sosial dumping

9. desember: Frokostseminar om vern mot sosial dumping


På dette frokostseminaret om vern mot sosial dumping i bygg anlegg vil Jernbaneverket presentere sammenhengen mellom en «best practise» i oppfølgning av kontrollplikten,og den læring som skal til for å skape en enda sterkere motstands mur mot sosial dumping. Seminaret arrangeres av BA2015, og finner sted 9. desember kl. 8-10 hos Jernbaneverket, Stortorvet 7, Oslo. Påmelding

(Fafo Østforum, 30.11.15)
Allmenngjøring bremser negative virkninger

Allmenngjøring bremser negative virkninger


Arbeidsinnvandringen har ført til lavere lønnsvekst, lavere produktivitet og økte lønnsforskjeller i deler av norsk arbeidsliv. Forskere fra Samfunnsøkonomisk analyse, Fafo og Statistisk sentralbyrå har undersøkt virkningene av allmenngjøring i bygg, verftsindustri, renhold og jordbruk. Og en ny rapport fra Senter for lønnesdannelse viser at allmenngjøring av tariffavtaler har til en viss grad bremset de negative virkningene.

(arbeidslivet.no, 28.10.15)