Skip to main content

Seminarnyheter

3.okt: Akrim i varehandelen

3.okt: Akrim i varehandelen


Prosjektet «Forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet (Akrim) i varehandelen» har undersøkt omfang av opplevd Akrim og kunnskapen om temaet i varehandelen i dag. Undersøkelsen presenteres på et frokostmøte som arrangeres av Fellestiltakene LO – Virke, HK I Norge og Virke, onsdag 3. oktober, kl 08.30-11.00 i Oslo. Program og påmelding

(Virke, 24.09.18)

Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?


Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

(Fafo Østforum, 12.09.18)
Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer

Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer


I neste uke er det Arendalsuka 2018. Det er i år rekordmange arrangementer. Blant de som inviterer til møte eller seminar finner vi mange av Fafo Østforums deltakere. Vi har samlet Østforum-relevante aktiviteter, med informasjon om tema, arrangør, dag og dato, samt lenke til fullstendig program på Arendalsuka sine nettsider.

(Fafo Østforum, 09.08.18)
15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit


Fafo-forsker Jon Erik Dølvik har to av Fafos 17 forskeretapper på Arendalsuka, onsdag 15. august. Første etappe kl. 14.30 skal handle om kollektiv lønnsfastsettelse og minstelønn. I andre etappe kl. 15.30 skal Dølvik snakket om Brexit. Hvilke virkninger kan ventes når den frie bevegelsen mellom arbeids –og tjenestemarkedene i UK og EU/EØS, inklusive Norge, opphører?

 

(Fafo Østforum, 09.08.18)
15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling


Har tilgang på arbeidskraft fra Øst-Europa gjort arbeidsgiverne mindre villige til å satse på fagopplæring og rekruttering av fagarbeidere? Hvilke konsekvenser har arbeidsvandringen for fagkompetansen på et overordnet europeisk nivå? Disse spørsmålene skal forskere, arbeidsgivere og interesseorganisasjoner diskutere på Fafo-båten i Arendal torsdag 16. august kl 15-16.

(Fafo Østforum, 08.08.18)
15.-16. august, Arendalsuka: Skatteetaten har seminar om akrim og svart arbeid

15.-16. august, Arendalsuka: Skatteetaten har seminar om akrim og svart arbeid


På Arendalsuka 2018 skal Skatteetaten blant annet snakke om skjulte penger i utlandet, sikker ID-forvaltning og det offentliges ansvar for å unngå å kjøpe svart arbeid. Les programmet her

(Skatteetaten / NTB Info, 08.08.18)
8.- 9.nov: Hvitvaskingskonferansen

8.- 9.nov: Hvitvaskingskonferansen


Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem skal innlede om regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Forfatter av boken «Svartmaling», Einar Haakaas, skal gi et innblikk i hvitvaskingsmoduser i Norge. Les mer om forløpig konferanseprogram på hvitvasking.no

Endelig program og påmelding annonseres i september.  

(hvitvasking.no, 12.06.18)

Lysark og opptak - Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider


Nordmenn er bortskjemt, svensker er flinke, afrikanere håpløse og polakker jobber som hester. På seminaret ble det presentert en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper fiskeindustrien og hotellbransjen. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 12.04.18)
29. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2018

29. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2018


Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet, skriver NHO. Tittelen på årets konferanse er "Markedstilgang skaper nye jobber". Konferansen holdes 29. mai 2018, kl. 09.15-15.30, på Majorstua i Oslo.

(NHO, 04.04.18)
26. april: Kampen for en seriøs byggenæring

26. april: Kampen for en seriøs byggenæring


Byggmesterforbundet Oslo og Akershus inviterer til seminar som skal gi innsikt i arbeidet som gjøres mot arbeidslivskriminalitet, både hos BNL/NHO og ved a-krimssenteret i Oslo. Foreningen har medlemsmøte og miniseminar på Quality Hotel Olavsgaard, 26. april kl 14-17. Les mer om program og påmelding

(Byggmesteren, 04.04.18)
26. april: Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

26. april: Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen


Varsling, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet står på programmet når LO og AOF arrangerer heldagskonferanse for å markere ILOs "Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen". Konferansen - som er åpen for alle interesserte, både i og utenfor fagbevegelsen - finner sted i Samfunnssalen i Oslo. Program og påmeldingsinformasjon

(Handel og Kontor, 19.03.18)
6. mars: HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag

6. mars: HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag


Årets HMS-konferanse for byggebransjen i Trøndelag har fokus på arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i bransjen, utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet og HMS knyttet til arbeid i høyden. Arrangører er Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet Midt-Norge. Påmeldingsinfo. Last ned konferanseprogram

(EBA, 16.02.18)