Skip to main content

Seminarnyheter

26. april: Kampen for en seriøs byggenæring

26. april: Kampen for en seriøs byggenæring


Byggmesterforbundet Oslo og Akershus inviterer til seminar som skal gi innsikt i arbeidet som gjøres mot arbeidslivskriminalitet, både hos BNL/NHO og ved a-krimssenteret i Oslo. Foreningen har medlemsmøte og miniseminar på Quality Hotel Olavsgaard, 26. april kl 14-17. Les mer om program og påmelding

(Byggmesteren, 04.04.18)
26. april: Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

26. april: Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen


Varsling, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet står på programmet når LO og AOF arrangerer heldagskonferanse for å markere ILOs "Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen". Konferansen - som er åpen for alle interesserte, både i og utenfor fagbevegelsen - finner sted i Samfunnssalen i Oslo. Program og påmeldingsinformasjon

(Handel og Kontor, 19.03.18)
6. mars: HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag

6. mars: HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag


Årets HMS-konferanse for byggebransjen i Trøndelag har fokus på arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i bransjen, utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet og HMS knyttet til arbeid i høyden. Arrangører er Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet Midt-Norge. Påmeldingsinfo. Last ned konferanseprogram

(EBA, 16.02.18)
Lysark og Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 12. februar, om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Lysark og Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 12. februar, om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet


Hva betyr språk, kultur og tilhørighet for hvordan man egentlig har det på jobben? Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? Disse spørsmålene ble diskutert på Fafo Østforums seminar 12. februar.

(Fafo Østforum, 12.02.18)
Seminarprogram våren 2018

Seminarprogram våren 2018


Vi har satt datoene for Fafo Østforums seminarer denne våren:

Alle seminarene holdes fra kl. 14-16 hos Fafo. 

(Fafo Østforum, 25.01.18)
Politisk pub 24. januar: Kan forbud mot leiefirma stanse sosial dumping?

Politisk pub 24. januar: Kan forbud mot leiefirma stanse sosial dumping?


Kommer det et forbud mot leiefirma innen byggebransjen i Oslofjordområdet etter den politiske streiken 15. november? Vil et slikt tiltak stanse sosial dumping? Står det i veien for EØS? Paneldeltagere er Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening, Miroslaw Bartnik, tidligere ansatt i leiefirma og nå organisasjonsarbeider i Oslo Bygningsarbeiderforening, og Frank Bergflødt, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Moss. Gratis inngang.

(LO i Oslo, 12.01.17)
12. januar: Kabotasje, sikkerhet og avgifter på dagsorden

12. januar: Kabotasje, sikkerhet og avgifter på dagsorden


Dårlige veier er ikke den største utfordringen for norske transportører. For over grensen ruller det lastebiler hvor langt fra alt er i orden. Ulovlig kabotasje. Sosial dumping. Skatteundragelser. Dette setter Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Østfold søkelyset på den 12. januar. Møtet er åpent for alle og starter klokken 1800 på Quality Hotell E6 i Sarpsborg.

(lastebil.no, 05.01.18)
1. februar: Seminar om felles kamp mot sosial dumping og akrim

1. februar: Seminar om felles kamp mot sosial dumping og akrim


Fellesforbundets Arne Hagen presenterer Telemarksmodellen mot sosial dumping. Møtet finner sted i Sparebank 1 sine lokaler på Heiane på Stord. Arrangementet er åpent for alle og gratis. Fellesforbundet avd. 118 Hardanger Sunnhordland er arrangør.

(Fellesforbundet, 04.01.17)
15. februar: NHOs HMS-dag

15. februar: NHOs HMS-dag


Risikoforståelse er overskriften for NHOs HMS-dag. Og arbeidslivskriminalitet er et av temaene for årets arrangement. Arrangementet holdes på Majorstua i Oslo, torsdag 15. februar kl. 8.30-15.20. Program og påmeldingsinformasjon finnes på NHOs nettsider.

(NHO, 22.12.17)
31. januar: Fagmøte "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver"

31. januar: Fagmøte "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver"


Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte for grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra blant annet UDI, skatteetaten og arbeidstilsynet. Møtet avholdes 31. jan 2018, kl 10-15, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

(Østfold Bondelag, 15.12.17)
10. jan: Spekter har frokostmøte om arbeidslivskriminalitet

10. jan: Spekter har frokostmøte om arbeidslivskriminalitet


Arbeidsgiverforeningen Spekter inviterer til frokostmøte der to av deres medlemsvirksomheter – Statnett og Posten –  deler sine erfaringer sammen med representanter fra Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter (NTAES) og Arbeidstilsynet.

(Spekter, 05.12.17)
11. des: SSB-seminar om innvandrere i Norge 2017

11. des: SSB-seminar om innvandrere i Norge 2017


Gjennom 2017 har SSB publisert en rekke analyseartikler som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. 11 desember presenteres noen av disse analysene, og i den forbindelse arrangeres et frokostseminar.

Seminaret er fullbooket. Les SSBs artikkelserie Innvandrere i Norge, 2017

(Fafo Østforum / SSB, 27.11.17)