Skip to main content

Seminarnyheter

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv


Ett av temaene på Fafokonferansen er tillit i arbeidslivet. Jenny Holdcroft, ass. generalsekretær for IndustriALL og Frances House, viseadm. dir. ved Institute for Human Rights and Business, retter søkelyset mot sosial dumping i et globalt perspektiv. Hvordan skal næringsliv og arbeidstakere gå frem overfor stadig tøffere arbeidsvilkår fra internasjonale leverandører og selskaper? Se opptak av Fafokonferansen på Fafo-tv

Innledere og program

(Fafo Østforum, 24.03.17)
28. mars: Fagforbundet og NTL arrangerer konferanse om svart økonomi

28. mars: Fagforbundet og NTL arrangerer konferanse om svart økonomi


Har offentlig sektor tilstrekkelige ressurser til kontrollere dagens kriminaliserte arbeidsliv? Hvordan forhindre at useriøse aktører får anbud i offentlig regi? På denne konferansen - som arrangeres i Oslo 28. mars kl 09-30-15.45 -  settes søkelyset på kontrolletatene og deres verktøykasse, og politikere utfordres til debatt om regulering og kontroll.  Program. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på her

(NTL, 09.03.17)
28. februar: Seminar om privat kjøp av renholdstjenester

28. februar: Seminar om privat kjøp av renholdstjenester


Renholdsbransjen er utsatt for aktører som driver på kant med loven. Bransjen preges av høy arbeidsinnvandring og begrensede krav til formell kompetanse. Det er krevende for myndighetene å gjennomføre kontroll av privat renhold. Dette er bakteppe når Treparts bransjeprogrammet innen renhold inviterer til frokostseminar 28. februar på Stami i Oslo.

(NHO Service, 21.02.17)
11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2017

11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse


En ny lov om offentlige anskaffelser skal sørge for at det blir flere eksempler på grønnere løsninger, flere lærlinger og mer dialog.  Vil det nye regelverket gi de tiltenkte effektene og hvordan sørger vi for at dette skjer i praksis? NHOs Anskaffelseskonferanse arrangeres 11. mai kl 9-15. Program og påmelding

(NHO, 24.04.17)
Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen

Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen


Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. På et frokostseminar hos Fafo i dag 18. januar presenteres resultatene, og det blir kommentarer fra sentrale aktører i næringen. Seminarprogram og presentasjon

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

(Fafo Østforum, 18.01.17)
25. januar: Frokostmøte om kontroll og samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

25. januar: Frokostmøte om kontroll og samarbeid mot arbeidslivskriminalitet


BNL og EBA-O inviterer til frokostmøte i samarbeid med Senter mot Arbeidslivskriminalitet / Skatt Øst.  Innledninger: Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet. Skatteetatens ambisjoner på området og erfaringer fra "tverretatlig A-krim senter i Oslo". Seminaret arrangeres 25. januar klokken 08-10 på Næringslivets Hus i Oslo. Program og påmelding

(BNL, 10.01.17)
Vårturné for gode og seriøse bygg- og anleggs­anskaffelser

Vårturné for gode og seriøse bygg- og anleggs­anskaffelser


Nytt anskaffelses­regelverk og seriøsitet i bygg, anlegg og eiendom er teme for et seminar som i løpet av væren skal arrangeres både i Stavanger, Bergen, Tondheim og Oslo. Arrangementene er et samarbeid mellom Difi, KS, Entreprenør­foreningen - bygg og anlegg (EBA), og Norsk Kommunalteknisk Forening.

(Difi / NKF, 06.01.17)
24. januar: Difi-seminar om offentlige anskaffelser

24. januar: Difi-seminar om offentlige anskaffelser


Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. På dette seminaret gir Difi  en oversikt over de viktigste endringene i regelverket, og informasjon om Difis veiledning.
Seminaret, som strømmes, arrangeres i Oslo 24. januar kl 09-13. Program og påmelding

(Difi, 06.01.17)
30. - 31. januar: Arbeidsmand har konferanse om sosial dumping

30. - 31. januar: Arbeidsmand har konferanse om sosial dumping


Norsk Arbeidsmandsforbund arrangerer konferanse om sosial dumping for sine tillitsvalgte og medlemmer. Stikkord er samarbeid mellom offentlig etater, regionale verneombud, menneskehandel, Statens Vegvesen, bekjempelse fra politisk ståsted. Konferansen arrangeres i Sarpsborg-

(Norsk Arbeidsmandsforbund, 05.01.17)
6. des: NHO arrangerer seminar om nye regler for offentlige innkjøp

6. des: NHO arrangerer seminar om nye regler for offentlige innkjøp


Fra 1. januar trer nytt regelverk for offentlige anskaffelser i kraft. Følg NHOs frokostseminar 6. desember på nett-TV og se hva det betyr for din bedrift.

Program og påmeldingsinformasjon

(NHO, 01.12.16)
Færre polske og litauiske arbeidsinnvandrere i Norge

Færre polske og litauiske arbeidsinnvandrere i Norge


Flere drar enn ankommer – for første gang siden 2003. Målt i antall er forskjellene ikke så store: 112 færre polakker og 33 færre litauere, men dette er første gang vi har sett et slikt kvartalsvis «underskudd» i disse landgruppene siden 2003 – altså på tretten år. Men antallet arbeidsinnvandrere fra de ferskeste EU-landene vokser. Tallene ble presentert av Helge Næsheim fra Statistisk Sentralbyrå under et Fafo Østforum seminar 29. november.

Se opptak av seminaret

(arbeidslivet.no, 30.11.16)
Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring

Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring


På Fafo Østforum seminar 29. november presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

(Fafo Østforum, 29.11.16)