Seminarnyheter

25. mars: Svart økonomi-konferansen 2021: Et arbeidsliv uten kriminalitet?

25. mars: Svart økonomi-konferansen 2021: Et arbeidsliv uten kriminalitet?


Kan vi få et arbeidsliv uten kriminalitet? Hvordan kan det offentlige forfølge arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse bedre og mer effektivt?  Dette er temaer på Svart økonomi-konferansen 2021 – som gjennomføres digitalt. Du får høre historiene fra de som er rammet av grov arbeidslivskriminalitet og fra de som jobber med å avdekke den.

NTL og Fagforbundet
18. februar, kl. 9–10: Anbud365-webinar om forhandlinger etter anskaffelsesregelverket

18. februar, kl. 9–10: Anbud365-webinar om forhandlinger etter anskaffelsesregelverket


Anbud365 arrangerer vårens første frokostwebinar om offentlige ansakffelser. Eksperter fra WikborgRein Advokatfirma står for det faglige: Temaet er forhandlinger etter anskaffelsesregelverket – rettslige rammer og praktisk gjennomføring.

Anbud365
11. februar, webinar kl. 12–13: Brexit – hva nå? Om flyt av tjenester

11. februar, webinar kl. 12–13: Brexit – hva nå? Om flyt av tjenester


EU og Storbritannia har inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hvordan blir samhandelen mellom våre to land? Hva må norske bedrifter tenke på for at de fortsatt skal kunne drive business med Storbritannia? Hva vil brexit ha å si for norsk næringsliv?

Innovasjon Norge
5. februar: Arbeidstilsynet inviterer til webinar om innkvartering og smittevern

5. februar: Arbeidstilsynet inviterer til webinar om innkvartering og smittevern


Hvordan kan arbeidsgivere innkvartere arbeidstakere og samtidig begrense smitte av covid-19? Selv om grensene nå er stengte, er det fortsatt mange arbeidsinnvandrere i landet. Og når grensene åpner igjen, vil reglene for innkvartering fortsatt være aktuelle.

Arbeidstilsynet
4. februar, digital konferanse: Å vokse opp med polsk i Norge

4. februar, digital konferanse: Å vokse opp med polsk i Norge


Konferansen «Å vokse opp med polsk i Norge – hva vet vi og hva har vi behov for å vite mer om?» er oppstarten av PolkaNorski-prosjektet. Dette forskningsprosjektet skal undersøke utviklingen av språkferdigheter og kunnskap om verden hos polsk-norske flerspråklige barn og deres enspråklige jevnaldrende i Polen og Norge. Den digitale konferansen holdes på engelsk torsdag 4. februar 2021, kl. 10.15–16.30.

OsloMet, 28.01.21
14. januar, webinar: Brexit - hva nå? Om flyt av personer

14. januar, webinar: Brexit - hva nå? Om flyt av personer


Hvilke nye regler gjelder for briter som skal jobbe i Norge, og for nordmenn som skal jobbe i Storbritannia? EU og Storbritannia har nettopp inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hva betyr dette for oss?

Innovasjon Norge
21. januar: Digitalt frokostseminar om hvordan covid-19 har påvirket sårbare arbeidsmigranter

21. januar: Digitalt frokostseminar om hvordan covid-19 har påvirket sårbare arbeidsmigranter


Frelsesarmeen – både i Norge og internasjonalt – har møtt papirløse migranter, de som venter på oppholdstillatelse, de som har endt opp på gata fordi arbeidsgiver ikke hadde sikringsordninger idet permitteringer slo til og de som har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel.

Frelsesarmeen, 13.01.21
Opptak fra 3. desember, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Opptak fra 3. desember, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner? På dette webinaret lanserte vi en Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet.

Fafo Østforum
Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv. En ny Fafo-rapport, som ble lansert i dag, belyser språkutfordringer på arbeidsplassen i tre ulike bransjer: ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og på byggeplassen.

Fafo Østforum, 03.12.20
Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?


Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen. Da Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet fikk vi noen svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen. Opptaket ser du på Fafos youtube-kanal Fafo-tv.

Fafo Østforum, 24.11.20
Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?


I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer? Seminaret ble holdt på engelsk.

Fafo Østforum
Digitaliseringsdirektoratet avlyser Anskaffelseskonferansen 2020

Digitaliseringsdirektoratet avlyser Anskaffelseskonferansen 2020


– Nettverksbygging lar seg ikke realisere med en digital konferanse, og er årets anskaffelseskonferanse er derfor avlyst. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Digitaliseringsdirektoratet sier at anskaffelsesavdelingen samtidig vil satse på flere fagspesifikke webinarer.

anskaffelser.no, 27.08.20

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie