Skip to main content

Seminarnyheter

27. oktober: KOFA-konferansen i Bergen

27. oktober: KOFA-konferansen i Bergen


KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser – inviterer til konferanse gir oppdatering på fagfeltet offentlige innkjøp. Blant programpostene på heldagskonferansen:

  • Grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper fra et EØS-rettslig perspektiv.
  • The role and recent practices of the EFTA Surveillance Authority.
Klagenemndssekretariatet, 12.08.22
Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?


På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo-forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet. Opptak av seminaret kan du se på Fafo-tv.

Fafo Østforum, 16.08.22
1. sep, NHO-webinar: Tilgang til arbeidskraft - rekruttering i samarbeid med NAV Oslo

1. sep, NHO-webinar: Tilgang til arbeidskraft - rekruttering i samarbeid med NAV Oslo


Store deler av næringslivet går godt, men tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring på tvers av alle bransjer. Hva finnes av tilskuddsordninger og opplæringsaktiviteter? Hva er mulighetene for å få tak i arbeidskraft fra EØS i dag og fremover? På dette webinaret belyses mulighetsrommet i samarbeidsavtaler med NAV.

NHO Viken Oslo, 16.08.22
18. august: Slik skal kampen mot transportkriminalitet vinnes

18. august: Slik skal kampen mot transportkriminalitet vinnes


Statens vegvesen setter fokus på kampen mot transportkriminalitet på Arendalsuka. Virkeligheten ute på veiene og i sektoren er nedslående. Vegvesenet og Arbeidstilsynet presenterer ferske statusrapporter – og samferdselsministeren, vegdirektøren og en rekke bransjeaktører tar debatten. Seminaret strømmes.

Statens vegvesen, 12.08.22

Offentlige anskaffelser: Arrangementer på Arendalsuka og konferanser høsten 2022


Den årlige «Arendalsuka» arrangeres neste uke (15. – 19. august) – også med tilbud om offentlige anskaffelser.

Ett seminar i regi av LUP – Innovative anskaffelser, NHO, KS, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og DFØ strømmes 18. august kl. 09.30: Sammen om offentlige anskaffelser – Norges kraftigste innovasjonsmotor.

Anbud365, 12.08.22

BNL setter fokus på grønt skifte, kompetanse og tilsyn under Arendalsuka


Hvordan kan tilsyn bidra til å kaste kjeltringene ut av byggenæringen? det er tema for et arrangement i regi av BNL 17. august.

bygg.no, 10.08.22

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24. juni


I denne ukens Stort og smått kan du blant lese om:

  • 22. november: Anskaffelseskonferansen 2022
  • 8. september: Anskaffelsesdag i Bergen 
  • DFØ inviterer til å nominere til årets anskaffelsespris, frist 10. oktober
  • Ny koordineringsgruppe for offentlige anskaffelser
Anbud365, 24.06.22
14.–15. september: KS Anskaffelsesseminar 2022

14.–15. september: KS Anskaffelsesseminar 2022


Seminaret gir deg en oppdatering på hva som hadde skjedd i faget offentlige anskaffelser de siste årene, samt tidsaktuelle temaer som Norgesmodellen og hvordan gjøre anskaffelser i krisetid.

KS, 24.06.22
21. juni: NHO-webinar om nytt lovforslag om innleie

21. juni: NHO-webinar om nytt lovforslag om innleie


19. januar i år kom regjeringens høringsnotat med forslag til omfattende innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Hva skjer fremover nå? Hva er hovedinnholdet i proposisjonen? NHO inviterer til webinar tirsdag 21. juni kl 08.30-09.30. Påmeldingsfrist 20. juni.

BNL, 20.06.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?


På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Fafo Østforum

16. juni Anbud365-dagen


Eksperter på offentlige anskaffelser fra fire av landets ledende advokatfirmaer tar for seg sentrale problemstillinger og gir praktiske tips og råd. Anbud365-dagen 16. juni i år er hhybrid, dvs. du kan delta både fysisk og digitalt.

Anbud365, 25.04.22
31. mars, LO frokostmøte: Regelverket for innleie i arbeidslivet skjerpes

31. mars, LO frokostmøte: Regelverket for innleie i arbeidslivet skjerpes


Hvorfor skaper de foreslåtte innskjerpingene av innleieregelverket så sterke reaksjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden? Er det nødvendig opprydning eller rasering av et velfungerende arbeidsliv? Til debatt om dette møtes Marte Mjøs Persen, arbeids-og inkluderingsminister, Nina Melsom, direktør arbeidsliv og politikk i NHO, Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i BNL, Trude Tinnlund, LO-sekretær og Steinar Krogstad, nestleder Fellesforbundet.

LO, 29.03.22