Seminarnyheter

Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene?


Oslomodellen og forslag til nye seriøsitetsbestemmelser ble debattert på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Det ble i innlegg og debatt referert til en fersk utredning bestilt av KS der juristene konkluderer med at flere av foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket.

(Fafo Østforum, 04.03.20)

Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet


Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret. NTAES-lederen og finansbyråden var blant innlederne. 

(Fafo Østforum, 03.03.20)

5. mars: Juristforbundet inviterer til debatt om trygde-skandalen


Til våren kommer granskningsrapporten som skal gi fasit på hvor det gikk galt i EØS-skandalen. Juristforbundet kommer den i forkjøpet, og samler eksperter til debatt, deriblant Grete Brochmann. Hennes offentlige utvalg frarådet politikerne allerede i 2011 mot å overprøve EØS-retten hva angikk trygdeeksport. Det rådet tok de aldri.

(Juristforbundet, 11.02.20)

Se opptak fra Svart økonomikonferansen 2020


Hvordan kan det offentlige forfølge arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse bedre og mer effektivt? Det var temaet da Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet inviterte til «Svart økonomikonferansen 2020: Forbrytelse uten straff?». På programmet var blant andre Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

(Fagforbundet / NTL, 04.02.20)

6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020


Tema for denne fagkonferansen i Tromsø er like arbeidsvilkår, og på konferansenettsiden skriver de: Tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn. Samtidig bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

(Sjømat Norge, 20.01.20)

15. januar: OsloMet arrangerer frokostmøte om NAV-skandalen


Hvorfor har forståelsen av EØS-forordningen sviktet så katastrofalt? Skyldes det frykten for «trygdeeksport» og/eller utnyttelsen av et påstått «handlingsrom»? Disse spørsmålene står på agendaen når Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet inviterer til frokostmøte.

(OsloMet, 10.01.20)

17.-18. jan: Mobilitetspakke og Fair Transport er temaer på Transportkonferansen 2020


Strengere kabotasjeregler, høyere lønninger for utstasjonerte sjåfører, krav om smart fartskriver også for godsvarebiler og retur for alle kjøretøy til hjemlandet senest hver 8. uke. Alt dette høres positivt ut for den norske transportnæringen. Men hvordan blir EUs mobilitetspakke i praksis? Få en grundig gjennomgang på Transportkonferanseen 2020.

(Lastebil.no, 18.12.19)

Opptak 17. des, Fafofrokost: EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?


Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018.  På dette frokostseminaret ble handlingsrommet i EØS-avtalen diskutert, med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor. Seminaret ble strømmet, og du kan se opptak på Fafo-tv. På seminarets nettside kan du laste ned innledernes presentasjoner.

(Fafo Østforum, 17.12.19)

Opptak fra 11. des, Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv


Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Den nye Fafo-rapporten «Menneskehandel i arbeidslivet» ble lansert i dag.

(Fafo Østforum, 11.12.19)

16. jan i Brussel: Seminar om EØS-handlingsrommet


LO og Industri Energi sine Brusselkontorer arrangerer 16. januar 2020 seminar om handlingsrommet i EØS-avtalen. Seminaret, som holdes på norsk, gjennomføres i Brussel, 16. januar, kl 14.30–16.30.

(LO-kontoret i Brussel, 03.12.19)

Da italienere skulle bygge Follobanen


Utenlandske entreprenører har de siste årene sust inn og vunnet en rekke store offentlige anleggskontrakter. Kostnadssprekker, konkurser og forsinkelser ved åtte store prosjekter innen vei og jernbane gir grunn til ettertanke, ifølge utredning presentert på Fafo Østforums seminar.

(Arbeidslivet.no, 27.11.19)

Både LO og NHO usikre på norske Brexit-konsekvenser


Professor Paul Marginson fra University of Warwick, mener at betydningen av Brexit også vil bli påvirket av hvem som vinner valget. – Valgresultatet er helt avgjørende for arbeidstakernes rettigheter og reguleringene av arbeidslivet, mener Marginson, som talte på Fafo Østforum seminaret om Brexit 22. november.
(FriFagbevegelse, 22.11.19)

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie