Seminarnyheter

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid


Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa dras hit av gode lønninger, viser Fafo-undersøkelse. Et flertall av dem som bosetter seg her, slik som Eglė (bildet) og Mindaugas, ønsker å bli. De brøt opp fra Litauen med tre barn og to katter.

FriFagbevegelse, 11.05.21
Opptak fra 11. mai: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Opptak fra 11. mai: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge


For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

Fafo Østforum, 11.05.21
Opptak fra 4. mai, Fafo-webinar: Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Opptak fra 4. mai, Fafo-webinar: Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning


Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som ble arrangert i samarbeid med NOKUT.

Fafo Østforum, 04.05.21
10. mai: Digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering i bygg & anlegg

10. mai: Digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering i bygg & anlegg


Høsten 2020 ble det gjennomført kvalitativ kartlegging av mangfold, inkludering og trakassering på bygg- og anleggsplasser. Funnene viser at det tidvis forekommer forskjellsbehandling basert på bla. kjønn, etnisitet og nasjonalitet. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) inviterer nå til digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering.

BNL, 22.04.21
14. april, webinar kl 14-18: Fair Play Bygg årskonferanse 2021

14. april, webinar kl 14-18: Fair Play Bygg årskonferanse 2021


På denne konferansen presenteres årsrapporten for Fair Play Bygg Oslo der det blant annet slås alarm om «vill vest» i elektrobransjen. På programmet står også innlegg fra Arbeidstilsynet, Vannetaten, UiO, samt tre debatter:

  • Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H) og Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson (Ap)
  • Trude Tinnlund (LO) og Nina Melsom (NHO)
  • stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) og Rødt-leder Bjørnar Moxnes
Fair Play Bygg
Opptak fra 24. mars, Fafo Østforum webinar: Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Opptak fra 24. mars, Fafo Østforum webinar: Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?


I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret får vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

Fafo Østforum, 24.03.21
25. mars: Svart økonomi-konferansen 2021: Et arbeidsliv uten kriminalitet?

25. mars: Svart økonomi-konferansen 2021: Et arbeidsliv uten kriminalitet?


Kan vi få et arbeidsliv uten kriminalitet? Hvordan kan det offentlige forfølge arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse bedre og mer effektivt?  Dette er temaer på Svart økonomi-konferansen 2021 – som gjennomføres digitalt. Du får høre historiene fra de som er rammet av grov arbeidslivskriminalitet og fra de som jobber med å avdekke den.

NTL og Fagforbundet
18. februar, kl. 9–10: Anbud365-webinar om forhandlinger etter anskaffelsesregelverket

18. februar, kl. 9–10: Anbud365-webinar om forhandlinger etter anskaffelsesregelverket


Anbud365 arrangerer vårens første frokostwebinar om offentlige ansakffelser. Eksperter fra WikborgRein Advokatfirma står for det faglige: Temaet er forhandlinger etter anskaffelsesregelverket – rettslige rammer og praktisk gjennomføring.

Anbud365
11. februar, webinar kl. 12–13: Brexit – hva nå? Om flyt av tjenester

11. februar, webinar kl. 12–13: Brexit – hva nå? Om flyt av tjenester


EU og Storbritannia har inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hvordan blir samhandelen mellom våre to land? Hva må norske bedrifter tenke på for at de fortsatt skal kunne drive business med Storbritannia? Hva vil brexit ha å si for norsk næringsliv?

Innovasjon Norge
5. februar: Arbeidstilsynet inviterer til webinar om innkvartering og smittevern

5. februar: Arbeidstilsynet inviterer til webinar om innkvartering og smittevern


Hvordan kan arbeidsgivere innkvartere arbeidstakere og samtidig begrense smitte av covid-19? Selv om grensene nå er stengte, er det fortsatt mange arbeidsinnvandrere i landet. Og når grensene åpner igjen, vil reglene for innkvartering fortsatt være aktuelle.

Arbeidstilsynet
4. februar, digital konferanse: Å vokse opp med polsk i Norge

4. februar, digital konferanse: Å vokse opp med polsk i Norge


Konferansen «Å vokse opp med polsk i Norge – hva vet vi og hva har vi behov for å vite mer om?» er oppstarten av PolkaNorski-prosjektet. Dette forskningsprosjektet skal undersøke utviklingen av språkferdigheter og kunnskap om verden hos polsk-norske flerspråklige barn og deres enspråklige jevnaldrende i Polen og Norge. Den digitale konferansen holdes på engelsk torsdag 4. februar 2021, kl. 10.15–16.30.

OsloMet, 28.01.21
14. januar, webinar: Brexit - hva nå? Om flyt av personer

14. januar, webinar: Brexit - hva nå? Om flyt av personer


Hvilke nye regler gjelder for briter som skal jobbe i Norge, og for nordmenn som skal jobbe i Storbritannia? EU og Storbritannia har nettopp inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hva betyr dette for oss?

Innovasjon Norge

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie