Skip to main content

Seminarnyheter

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

Lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Hvordan hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Nye verktøy i kampen mot a-krim. Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? Hvordan rekruttere internasjonal høykompetent arbeidskraft til Norge? Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Kommunenes arbeid med offentlige anskaffelser.

Ovennevnte står på programmet under Arendalsuka. nedenfor er mer informasjon og lenker til program. Tips oss gjerne dersom du vet om flere Østforum-relevante arrangementer.

Fafobåten 14. og 15. august 2023

Program for Fafo under Arendalsuka 2023


Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2023 inviteres det til en rekke seminarer, og en forskerstafett med mange etapper. Alle arrangementene holdes på Fafobåten, som ellers i året heter MS Lofoten. Nedenfor finner du to Fafo Østforum-relevante arrangementer.

7. august, rapportlansering King Instituttet: Rekruttering av migrantarbeidere: en studie fra norsk matproduksjon

Påmelding til rapportlansering 7. august


Flere forhold knyttet til rekrutteringen gjør migrantarbeidere i sektorer med lavere krav til fagkompetanse sårbare for utnyttelse. King Instituttet har undersøkt hvordan og hvorfor det kan oppstå utnyttelse ved rekruttering av migrantarbeidere til norsk matproduksjon. På lanseringen presenterer Tina Davis funn fra forskningen.

31. oktober: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding: Anskaffelseskonferansen 2023


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til sin årlige anskaffelseskonferanse:

– Vi viser deg hva som rører seg i det nasjonale og internasjonale anskaffelsesmiljøet, vi oppdaterer deg på nye politiske føringer og presenterer de ferskeste nyhetene i innkjøps-Norge.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. juni: Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Seminarnettside med opptak fra sendingen, seminarprogram og innlederpresentasjon (pdf)


På dette Fafo Østforum seminaret spurte vi hva en Norgesmodell kan bidra til i arbeidet med å sikre seriøse arbeidsforhold. Og vi så nærmere hva slags utfordringer kontrolletatene står overfor.

28. april, LO frokostmøte: Nye regler for innleie – vil det føre til færre ulykker?

Følg frokostmøte digitalt


De nye reglene om innleie fra bemanningsforetak trådde i kraft 1. april. LO inviterer til frokostmøte med temaet: Hvordan kan de nye reglene for innleie av arbeidskraft føre til bedre HMS og mindre skader og ulykker?

25. april, Fair Play Agder: Seminar om a-krim

Fair Play Agder inviterer til seminar om arbeidslivskriminalitet


Den snart to år gamle foreningen Fair Play Agder inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar og årsmøte i Fair Play Agder den 25. april på Hotel Norge i Lillesand.

Se opptak fra Svart økonomikonferansen 2023: Den mørke siden av det norske arbeidslivet

Den mørke siden av det norske arbeidslivet


Det pågår grov utnytting, lønnstyveri, skattesvindel og mulig menneskehandel i det norske arbeidslivet, fortalte Fair Play Bygg på Svart økonomikonferansen som ble avholdt i dag. Konferansen arrangeres årlig av Fagforbundet og NTL.

1. mars, Fair Play Byggs årskonferanse 2023: Nye tiltak i a-krim-arbeidet

Program og påmelding


På konferansen lanseres Fair Play Bygg Oslo og omegns årsrapport og gjennomgang av erfaringene fra 2022. Det blir også innlegg om lønnstyveri, om økokrims arbeid med a-krim i bygg & anlegg, og samtale om neste steg i a-krimarbeidet.

25. mai, NHO: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding


Overskriften på NHOs anskaffelseskonferanse i år er «Offentlige anskaffelser i urolige tider». Stikkordene for konferansen er miljøkrav, handlingsrom, håndhevelse, sikkerhet, beredskap og immaterielle rettigheter.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. februar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Seminarnettside 7. februar


Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

14. desember, BNL-webinar: Hvordan kan bedriften løse sitt arbeidskraftsbehov i lys av de nye innleiebegrensningene?

14. desember, BNL-webinar: Hvordan kan bedriften løse sitt arbeidskraftsbehov i lys av de nye innleiebegrensningene?


BNL inviterer til digitalt frokostmøte: Fast eller midlertidig ansettelser; hvilke tilknytningsformer finnes, og hvilken betydning har de ulike formene for bedriftene?

BNL, 12.12.22