Skip to main content
 

– Innleie av arbeidskraft er omstridt og har stor politisk interess. Fakta er viktig

  • 14. oktober 2021

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles, og fremskaffet oppdaterte tall for omfanget av innleie fra bemanningsforetak.

– Hvorfor se på målemetoder og omfang? Kristine Nergaard startet med et retorisk spørsmål da hun presenterte det nye Fafo-notatet om inn- og utleie av arbeidskraft.

Hun besvarte spørsmålet slik:

– Det er en særegen tilknytningsform med egne reguleringer. Det er en bransje og et regelverk som har endret seg mye siden dereguleringen i etterkant av av Blaalid-utvalget i 2000.

– Det er en omstridt bransje med stor politisk interesse - vi har sett det i valgkampen, det har vært diskutert på Dagsrevyen og det har helt sikkert vært et tema på forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Og det er viktig å ha faktaene.

– Det er krevende å måle i arbeidsmarkedsstatistikken, fordi bransjen har
høy turnover, mange unge, mange på korttidsopphold – og det er vanskelig å fange opp disse i en ordinær spørreundersøkelse.

Se opptak av seminaret med Nergaards presentasjon (Fafo-tv)10354

Nedenfor er nyhetssaker om det nye Fafo-notatet.

Enige om fakta om innleie i Norge

anne cecilie kaltenborn2017steinar krogstad 2020– Det er viktig at vi med denne rapporten får et faktagrunnlag om bemanningsbransjen som vi kan være enige om, sa Anne-Cecilie Kaltenborn da Fafo tirsdag la frem rapporten «Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv». Den er laget på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Les hele saken (NHO Service og Handel, 13.10.21)

Nytt notat fra Fafo: Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

carla a m botten verbovenknut e sundeknut oygardCarla Botten-Verboven og Knut E. Sunde fra Norsk Industri deltok på presentasjonen av Fafo-notatet 12. oktober. I panelsamtale med Knut Øygard fra Fellesforbundet diskuterte de blant annet innleie i industrien sammenlignet med i byggenæringen, utviklingen i omfanget av innleie og hvordan man ser for seg at den nye regjeringsplattformen vil se ut på dette området. Les hele saken (Norsk Industri, 13.10.21)

 
Nyhet

Mer om tema