Skip to main content
 

Debatt: – Nye innleieregler struper industrien

13. februar 2023

– Midlertidig arbeidskraft for å ta produksjonstopper har vært avgjørende for industrien i Rogaland. Nå forsvinner adgangen til innleie fra bemanningsforetak, noe som trolig vil føre til lavere aktivitet og høyere arbeidsledighet, skriver Harald Minge, adm. dir. i Næringsforeningen.

Utdrag fra debattinnlegget:

Verftene langs kysten som Aker Egersund, Rosenberg, Aibel i Haugesund eller Aker Stord, er vant med å håndtere store prosjekter som i perioder kan kreve opp mot en tredobling av den faste staben.

Det er ikke bare i privat næringsliv det har vært behov for midlertidig arbeidskraft. For å sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført i offentlige virksomheter, spesielt i helsesektoren, har innleie vært helt nødvendig. En fjerdedel av stillingene som lyses ut i Stavanger-regionen kommer fra et vikarbyrå.

Men dette har altså fungert! Suksessoppskriften har vært samarbeidet med bemanningsbransjen. Grunnen er enkel: Deler av norsk industri er rett og slett ikke konkurransedyktig hvis den blir pålagt å ha en stab med utelukkende fast ansatte som står på vent og er klare til innsats dersom en kontrakt vinnes.

Nyhet