Skip to main content
 

LO: Innleide arbeidstakere bør kreve fast ansettelse hos innleier

10. januar 2023

Arbeidstakere som er innleid innen bygningsbransjen bør kreve fast ansettelse hos innleier, skriver LO-advokatene.

Regjeringens forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil gjelde fra 1. april i år for nye avtaler, og fra 1. juli for avtaler som er inngått før 1. april.

LO-advokatene skriver derfor at ansatte i bemanningsforetak som i dag er innleid av virksomhet i bygningsbransjen, bør vurdere om de allerede nå skal fremme krav om fast ansettelse hos innleier. 

Nyhet