Rødt: – Kan statsråden garantere at innleieinnstrammingene gjennomføres uansett ESAs konklusjon?

  • 17. mars 2023

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) vil vite hva arbeidsminister Marte Mjøs Persen gjør dersom Eftas undersøkelsesorgang ESA konkluderer med at de nye innleiereglene strider mot EØS-avtalen og vikarbyrådirektivet.

Mímir Kristjánsson (R): Kan statsråden garantere at forbudet mot innleie på byggeplasser i Osloregionen og de generelle innstrammingene for innleie av arbeidskraft vil bli gjennomført og gjelde, selv om ESA konkluderer med at innleiereglene ikke er forenlig med EØS-retten og vikarbyrådirektivet?

I spørsmålsbegrunnelsen viser Kristjánsson til Hurdalsplattformens formulering:

«Regjeringen vil ta kampen for den norske arbeidslivsmodellen gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, og i de situasjoner der norsk arbeidslovgivning og tariffavtaler blir utfordret, drive aktivt politisk arbeid i EØS-samarbeidet.»

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie