Lovforslag omtaler bemanningsbransjen som en mørk skyggeside av norsk arbeidsliv. Men tilsyn i bransjen fant få grove regelverksbrudd

  • 15. mars 2023

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor nærmere 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft, og de fant få grove brudd på regelverket. Stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen (FrP) har sendt skriftlig spørsmål til statsråden angående ordlyden i lovforslaget.

I lovforslaget som begrenser inn- og utleie fra bemanningsbyrå, omtales bemanningsbyrå og de som benytter seg av innleid arbeidskraft som en mørk skyggeside av norsk arbeidsliv.

Sett i lys av arbeidstilsynets rapport, står fortsatt statsråden inne for omtalen av bemanningsbyrå og bedrifter som benytter seg av innleie?

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie