Skip to main content
 

Lovforslag omtaler bemanningsbransjen som en mørk skyggeside av norsk arbeidsliv. Men tilsyn i bransjen fant få grove regelverksbrudd

15. mars 2023

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor nærmere 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft, og de fant få grove brudd på regelverket. Stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen (FrP) har sendt skriftlig spørsmål til statsråden angående ordlyden i lovforslaget.

I lovforslaget som begrenser inn- og utleie fra bemanningsbyrå, omtales bemanningsbyrå og de som benytter seg av innleid arbeidskraft som en mørk skyggeside av norsk arbeidsliv.

Sett i lys av arbeidstilsynets rapport, står fortsatt statsråden inne for omtalen av bemanningsbyrå og bedrifter som benytter seg av innleie?

Nyhet