Skip to main content
 

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

16. mars 2023

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet innsatsen i året som gikk.

Arbeidstilsynet kontroller at virksomhetene overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk.

Totalt 11 932 tilsyn i 2022. Fant minst ett brudd i 71 prosent av tilsynene. Andelen tilsyn med mange brudd har også økt.

Mer informasjonsdeling i a-krimsamarbeidet etter at det juni 2022 kom forskrift som legger til rette for deling og sammenstilling av informasjon i det tverretatlige a-krimsamarbeidet med NAV, politiet og Skatteetaten.

Bidro med 1 791 tilsyn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet i 2022.

Bemanningsbransjen. Nærmere 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Fant få grove brudd på regelverket. Men flere av bemanningsforetakene mangler skriftlig dokumentasjon av opplysninger som sikrer og bekrefter likebehandling.

– Dette er et område av stor politisk interesse, som vi også vil følge tett i 2023. Spesielt knyttet til regelverksendringene som trer i kraft, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Kunnskap gir utenlandske arbeidstakere mer makt. Arbeidstilsynet har i 2022 fortsatt med informasjonskampanjen Know your rights.

Nyhet