Skip to main content
 

Fremtidens Byggenæring om Arbeidstilsynets årsrapport

04. april 2023

Fremtidens Byggenæring trekker fram tettere samarbeid for å bekjempe a-krim, tilstanden i bemanningsbransjen og økt kunnskap til utenlandske arbeidstakere som aktuelle temaer fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2022.

I 2022 rettet Arbeidstilsynet mye oppmerksomhet mot innleie. Området er av stor politisk interesse, og direktør Trude Vollheim har uttalt at etaten vil fortsette å følge det tett i 2023, særlig i tilknytning til regelverksendringene som nylig har trådt i kraft.

Videre har Arbeidstilsynet fortsatt sitt arbeid med informasjonskampanjen Know your rights. Kampanjen retter seg mot utenlandske arbeidstakere i allmenngjorte bransjer i Norge, med hensikt om å øke deres kjennskap til rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

Kampanjen består blant annet av en landingsside med veiledning på hittil ni ulike språk. I 2022 hadde siden over 160 000 besøkende, mot 74 000 besøkende i 2021. Økningen skyldes blant annet utvidelsen til ukrainsk i 2022, samt et økende antall tilreisende arbeidstakere etter opphevingen av smittevernsrestriksjoner.

Nyhet