Arbeidstilsynets årsrapport for 2021: Godkjenningsordning for innkvartering og Know Your Rights

  • 25. mars 2022

– Vi har selvsagt vært preget av pandemien, også i 2021. Den har både gjort noe med hvordan vi gjennomfører kontroller og tilsyn, og gitt oss noen tilleggsoppgaver, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

I februar i 2021 fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å opprette og drifte en godkjenningsordning for innkvartering. Virksomheter som ønsket å innkvartere utenlandske arbeidstakere under karantenetiden, måtte først søke til Arbeidstilsynet. 

Selv om mye av Arbeidstilsynets innsats var rettet mot smittevern på arbeidsplassene, ble det gjort viktig arbeid på andre områder også. Blant annet for å bedre situasjonen for sårbare utenlandske arbeidstakere. Arbeidet fortsatte med en stor satsning som skal sette arbeidstakerne i stand til å kjenne sine rettigheter og plikter i arbeidslivet i arbeidet med Know Your Rights.

Å nå utenlandske arbeidstakere direkte med informasjon har lenge vært en utfordring. Vi har imidlertid hatt suksess med å nå målgruppene i kanaler de bruker og på deres eget språk, sier Trude Vollheim.

Les hele saken: Arbeidstilsynets årsrapport for 2021 (Arbeidstilsynet, 25.03.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie