Skip to main content
 

Debatt om innleie: – Arbeidstilsynets rapport viser at LO-lederens skremselspropaganda er grovt overdrevet

16. februar 2023

– Råkjøret mot bemanningsbransjen ligner et virkemiddel for å tvinge flere arbeidstakere til å bli medlemmer i LO-forbund, skriver Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Utdrag fra innlegget som er kritisk til regjeringens og Stortingets vedtak om innstramninger i bemanningsbransjen:

Bakgrunnen for denne svært omfattende endringen i norsk arbeidsliv finner vi blant annet hos LO-leder Peggy Hessen Følsvik og arbeids- og inkluderingsminster Marte Mjøs Persen som gjentatte ganger har tegnet et bilde av at det er mye snusk med lønns- og arbeidsvilkår for de som leies ut via bemanningsbyrå.

I dag publiserte imidlertid Arbeidstilsynet en rapport som viser at LO-lederens skremselspropaganda er grovt overdrevet.

I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet på nasjonalt plan nesten 1.000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. De fant få grove brudd på regelverket – heldigvis.

Fleksibilitet er viktig i mange næringer. Å skulle bemanne for toppene vil fra 1. april medføre at deler av arbeidstokken blir permittert når oppdragsmengden ikke er på topp. 

Nyhet