Skip to main content
 

Pressemelding: Hvordan er tilstanden i bemanningsbransjen?

16. februar 2023

Arbeidstilsynet har undersøkt om det foregår stor grad av ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte. Få grove brudd på regelverket. Det er resultatet etter nesten 1 000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft.

Utdrag fra pressemeldingen:

Arbeidstilsynet har i 2022 gjennomført i underkant av 1 000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft.

Det har skjedd en positiv utvikling i denne bransjen de senere årene. Vi fant få grove brudd på regelverket – heldigvis.

Hovedfunnet er at mange av bemanningsforetakene mangler skriftlig dokumentasjon av opplysninger som sikrer og bekrefter likebehandling.

Vi har kommet over få tilfeller hvor innleid arbeidstaker ikke reelt sett likebehandles med innleievirksomhetens fast ansatte.

Vi ser at virksomhetene i stor grad er opptatt av likelønn, men likebehandlingen skal omfatte mer enn lønn. Likebehandlingen skal blant annet omfatte arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid og varighet og plassering av pauser og hvileperioder.

Nyhet