Skip to main content
 

Regjeringen mener de nye innleiereglene ikke bryter med EØS-retten

05. mai 2023

I et svar til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) fastholder regjeringen at innstrammingene i bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen er i tråd med EØS-retten.

I forbindelse med nye regler for innleie av arbeidskraft, har ESA i brev til departementet 10. februar 2023 varslet at de undersøker om de nye reglene er forenelige med EØS-retten. ESA har i brevet etterspurt informasjon om regelendringene.

– I vårt brev til ESA belyser vi begrunnelsene for at innstrammingene i innleieregelverket er i tråd med EØS-retten, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Nyhet