Skip to main content
 

ESA vil fjerne innleieforbudet

19. juli 2023

EUs overvåkingsorgan ESA, mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen. Mer spesifikt, mener overvåkningsorganet at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

Reaksjonene er mange:

Den norske regjeringen mener ESA har brukt svært kort tid på å vurdere saken, og er overrasket over at de nå åpner sak mot Norge.

Stortingspolitiker for Rødt, Mímir Kristjánsson, kaller innleieforbudet en av fagbevegelsens viktigste seire de siste tiårene, og mener at ESA nå utfordrer det norske folkestyret.

LO-nestleder, Steinar Krogstad vektlegger at en begrunnelse for forbudet var å forhindre diskriminering av østeuropeisk arbeidskraft ved at de havner i bemanningsbransjen. Nestlederen er spent på ESAs vurdering dersom det viser seg at utenlandske arbeidstakere får bedre arbeidsforhold av forbudet.

NHO er ikke overrasket over ESAs avgjørelse, og mener at forbudet er for dårlig utredet av regjeringen.

Les hele begrunnelsen for hvorfor ESA åpner sak mot Norge her.

Nyhet