Skip to main content
 

ESAs pakkemøte oktober 2023

14. november 2023

Stortingets EU/EØS-nytt omtaler utvalgte enkeltsaker som EFTAs overvåkningsorgan ESA tok opp med norske myndigheter på det årlige møtet, omtalt som «pakkemøtet», 26. og 27. oktober 2023. Blant de utvalgte sakene er praktiseringen av trygdeforordningen og forbud mot innleie av arbeidskraft.

Nyhet